CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

 
ANUNŢ REFERITOR LA

 CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021

Conform Regulamentului – Cadru al Universităţii din Oradea, privind cazarea în căminele studenţeşti, perioada pentru depunerea cererilor de cazare în căminele Universității din Oradea este 15.06.2020 – 19.09.2020. Cererile se depun online la adresa steconomice@uoradea.ro, cu răspuns de confirmare de primire, din partea secretariatului sau la secretariatul Facultăţii de Științe Economice.