Admitere master 2020

Admitere master 2020

Admitere master Septembrie 2020

Numarul de legitimatie se gaseste pe chitanta de achitare a taxei de înscriere, iar pentru candidații on-line in e-mail-ul de confirmare.

Eventualele contestatii se vor depune în 16 septembrie 2020, între orele 900-1500 (dacă este cazul) în sala I008a.

Confirmarea ocupării locului de către candidații declarați admiși: 17-18 septembrie 2020

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  • Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  • Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba engleză: 1200 RON) şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2020;
  • Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare.

21 septembrie 2020 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Comunicat cu privire la plata taxelor


Admitere master iulie 2020

Numarul de legitimatie se gaseste pe chitanta de achitare a taxei de înscriere, iar pentru candidații on-line in e-mail-ul de confirmare.

Eventualele contestatii se vor depune în 28 iulie 2020, între orele 900-1500 (dacă este cazul) în sala I008a.

Confirmarea ocupării locului de către candidații declarați admiși: 29-30 iulie 2020

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  • Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  • Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba engleză: 1200 RON) şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2020;
  • Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare.

31 iulie 2020 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Comunicat cu privire la plata taxelor