ORADESS - Scoala de vara pentru elevi

ORADESS – Scoala de vara pentru elevi

In perioada 8-28 iulie 2019, se va desfășura la Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice, Școala de vară: Oradea Economic Summer School (ORADESS).
Școala de vară se organizează în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi Pentru Universități – SGNU, de grant nr. 126/SGU/PV/II/09.05.2019.
Proiectul se adreseaza unui numar de 50 elevi din ciclul liceal (clasele a IX-a – a XII-a). 
Activitățile proiectului includ: cursuri și seminarii din domeniul economic, vizite la partenerii de practică ai Facultății de Științe Economice, workshopuri, concursuri, activități cultural-recreative etc.
Contact: director de grant, prof.univ.dr. Olimpia Ban (oban@uoradea.ro)