Burse ocazionale

Burse ocazionale

Vă facem cunoscut faptul că în Şedinţa de Senat din 6 dec. 2010 s-a hotărât acordarea a 10 burse de ajutor social ocazional pentru îrnbrăcăminte în cuantum de 200 lei şi 10 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obtinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive în cuantum de 300 lei. Termenul de depunere a dosarelor la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi este de 17 ianuarie 2011.

Pot aplica pentru prima categorie de bursă studenţii consideraţi cazuri sociaie foarte grave dovedite cu acte justificaţive (vezi Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, Art. 15).

Pentru a doua categorie pot depune dosare la secretariatul prorectorului cu probleme sociale şi studenţi, studenţii care în semestrul I al anului universitar 2010/2011 au participat la rnenifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive. Departajarea se va face în funcţie de criteriile prevăzute la Art. 22 din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea fără a se lua în considerare media de pe ultimele 2 semestre

Prorector cu probleme sociale,

prof.univ.dr. Elena BONCHIŞ

13.12.2010