Dosar obținere bursă de performanță

Dosar obținere bursă de performanță

Art. 12 din Metodologia de acordare a burselor la nivelul Facultății de Științe Economice, avizată de Consiliul Facultății de Științe Economice

(1)   Bursa de performanță se acordă pentru a recompensa activitatea academică a studenților Facultății de Științe Economice.
(2)   Pot beneficia de bursă de performanță studenții FSE care se încadrează în cel puțin două dintre următoarele cazuri:
a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;
b) au obținut o medie de minim 9,50 la ciclurile de studii universitare de licență, respectiv master – în cazul tuturor programelor de studii gestionate de Facultatea de Științe Economice;
(c) au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete, activităţi extracurriculare, activităţi de voluntariat (premii la olimpiade studentești, lucrări publicate în volumele unor manifestari stiintifice nationale/internationale, premii obținute la competiții studentesti etc)
(3)   Studenții înmatriculați în anul I la studii universitare de licență și în anul I la studii universitare de master nu sunt eligibili pentru obținerea unei burse de performanță.
Studenții care consideră că îndeplinesc condițiile mai sus menționate sunt invitați să-și depună la Secretariatul FSE până vineri 12 .05.17 ora 16.00 un dosar conținând următoarele:
1. Cerere de acordare a bursei
2. Dovezi în copie ale performanțelor științifice deosebite/activități extracurriculare/activități de voluntariat