Calendarul de admitere la studii universitare de MASTER – SEPTEMBRIE 2016

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de MASTER – Admiterea 2016 – sesiunea SEPTEMBRIE 2016 (pentru eventuale locuri rămase neocupate după sesiunea Iulie 2016):

S-A PRELUNGIT PERIOADA DE ÎNSCRIERE PÂNĂ ÎN 20.09.2016 ORA 15:00

Înscrierile la Admiterea 2016 se fac la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea, în str. Universităţii, nr. 1, Clădirea F, Parter, sala F003, Oradea, jud. Bihor, România, de luni până vineri, între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbăta, între orele 9.00-12.00.

Programul de înscriere se poate prelungi, după caz, fără a modifica în avans data la care începe înscrierea şi concursul de admitere.

 • 12 – 19 septembrie 2016 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);
 • 20 septembrie 2016, ora 15:00, sala F006 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează pentru programele de studii universitare de master cu predare în limba engleză;
 • 20 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 21 septembrie 2016, între orele 9:00-15:00 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Decanatul  Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala I008a-b);
 • 21 septembrie 2016 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!
 • 22 – 23 septembrie 2016 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:
  • Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  • Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba engleză[1]: 1200 RON) şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2016;
  • Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare.
 • 24 septembrie 2016 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

[1] Organizarea admiterii la aceste programe de studii este condiționată de acreditarea de către ARACIS și publicarea acestora în Hotărâre de Guvern, în timp util.