Acte necesare pentru ajutor social ocazional 2016

Acte necesare pentru ajutor social ocazional 2016

ACTELE NECESARE LA DOSARUL PENTRU  AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL, AN UNIVERSITAR 2015-2016

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, învăţământ cu frecvenţă (studii de licenţă şi studii de masterat), se acordă 25 burse de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte în cuantum de 300 lei:

 • Cerere tip (de la secretariatul facultăţii);
 • Declaraţia de venituri care va fi completată individual, pe proprie răspundere de către student (de la secretariatul facultăţii);
 • Adevererinţă de student;
 • Adeverinţa de venit a studentului care are calitatea de salariat, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • Adeverinţă de venit de la locul de muncă al părinţilor sau susţinătorilor legali care au calitatea de salariaţi, cu veniturile nete realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea;
 • Cupoane de pensii realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care se depune solicitarea (pensie de vechime în muncă, pensie de urmaş, pensie de boală, etc.);
 • Cupoane indemnizaţie şomaj, indemnizaţie de creşterea copilului, etc.;
 • Adeverinţă de venit de la finanţe;
 • Adeverinţă de la Primăria pe raza căreia are domiciliul, privind veniturile nete obţinute din activităţi agricole;
 • Declaraţie notarială a părinţilor şi a studentului în cazul în care familia nu realizează nici un venit în ţară sau străinătate;
 • Adeverinţă de la Centrul de plasament (dacă este cazul);
 • Copie după Certificatul de deces al părintelui decedat;
 • Copie Sentinţă de divorţ (dacă este cazul);
 • Adeverinţă de elev/student al/ale fraţilor/surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • Adeverinţă medicală de la medicul specialist, vizată de medicul universităţii;
 • Copii după Certificatul de naştere pentru fraţi/surori preşcolari;
 • Orice act care justifică situaţia socială a studentului.

Termenul de depunere a dosarelor, la Secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi vizibilitate (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 17.06.2016.