Burse de performanță

Burse de performanță

Studenţii care solicită acordarea BURSEI DE PERFORMANŢĂ vor depune dosarele la secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 19.10.2015.

Condiţiile acordării acestui tip de bursă, în conformitate cu Regulamentul de acordare a burselor, învăţământ cu frecvenţă:

 Art. 21. Bursa de performanţă se atribuie din fonduri proprii, studenţilor începând cu anul al II lea de studii (licenţă, masterat) pentru un an universitar. Universitatea din Oradea acordă anual 15 burse de performanţă.

Art. 22. Dosarele pentru obţinerea bursei de performanţă se depun la secretariatul prorectorului responsabil cu probleme sociale şi studenţi şi vor cuprinde documente care să justifice solicitarea.

Art. 23. Documente justificative pentru obţinerea bursei de performanţă:

  • cerere tip  de la secretariatul facultăţii;
  • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
  • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
  • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;
  • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
  • adeverinţă de la secretariatul facultăţii în care să se comunice mediile obţinute pe ultimele două semestre;
  • adeverinţă de student.

 Art. 24. Criterii pentru acordarea bursei de performanţă

A. Performanţe ştiinţifice:

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Participare la sesiuni ştiinţifice: locale-5 puncte; nationale-7 puncte; internationale-10 puncte.

Participare la concursuri cu obţinerea de premii: nationale-7 puncte; internationale-10 puncte. Participarea în echipe de cercetare/programe/contracte: naţionale – 4 puncte; internationale-7 puncte.

B. Performanţe cultural-artistice:

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Participare la sesiuni ştiinţifice: locale-5 puncte; naţionale -7 puncte; internaţionale -10 puncte.

Participare la concursuri cu obţinerea de premii: naţionale -7 puncte; internaţionale -10 puncte.

Susţinerea unor concerte/recitaluri sub egida unor organisme/instituţii recunoscute: naţionale – 4 puncte; internationale-7 puncte.

C. Performanţe sportive pentru studenţii membri ai Clubului Sportiv al Universităţii din Oradea:

Media ponderată trebuie să fie 10 pe două semestre consecutive.

Participare la sesiuni ştiinţifice: locale-3 puncte; nationale-5 puncte.

Participare la concursuri cu obţinerea de premii: nationale-5 puncte; internationale-7 puncte.

Participarea la campionate: europene-5 puncte; mondiale-10 puncte; olimpice-15 puncte.