Programul “EURO 200”

Programul “EURO 200”

Programul “EURO 200” pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare se va derula si in anul 2015.

Beneficiarii acestui program sum studentii invatamantului superior de stat sau particular acreditat, in varsta de pana la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. Ajutorul se acorda o singura data in cadrul unei familii.

Depunerea dosarelor la secretariatele facultatilor se face pana in 21 aprilie 2015, data la care vor fi inaintate spre analiza cétrc Comisia instituita prin decizie a rectorului.

Pentru detalii privind actele necesare dar si alte informatii, apsati click aici.