Hospitality International Summer School - 21 – 27 iulie 2014

Hospitality International Summer School – 21 – 27 iulie 2014

Hospitality International Summer School“ este un program intensiv de pregătire practică, ce se adreseză în principal studenților, masteranzilor şi nu în ultimul rând tuturor celor interesaţi de dezvoltarea carierei în domeniul industriei ospitalităţii.

Programul este organizat în parteneriat de către Universitatea Româno‑Americană, București, Facultatea de Business – Universitatea Babeș‑Bolyai, Cluj-Napoca și Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava.

Obiectivul principal al programului este cel de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor practice necesare specialiştilor din domeniul industriei ospitalităţii. Prin conţinutul şi structura sa, programul creează oportunitatea participanţilor de a cunoaşte ultimele tendinţe ale domeniului din perspectiva schimbărilor economice, tehnologice, de mediu şi sociale înregistrate la nivel internaţional şi european.

Cursurile şi seminariile sunt susţiute de către specialişti practicieni de prestigiu naţional şi internaţional, cu vastă experienţă în domeniul turismului, respectiv al ospitalităţii.

Coordonatele programului sunt următoarele:

 1. Perioada de desfășurare: 21 – 27 iulie 2014;
 2. Locul de desfășurare: Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică din cadrul Universităţii Ștefan cel Mare din Suceava;
 3. Sunt vizați participanți de la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Universitatea Româno-Americană, București, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava dar și de alte centre academice din țară;
 4. Durata programului: 63 de ore, din care 20 de ore cursuri, 10 ore seminarii și lucrări practice, 24 de ore de studiu individual și 9 ore Portofoliu de proiecte;
 5. Forma de învățământ: zi, modular;
 6. Forma de finalizare a programului: susținere portofoliu proiect; Portofoliul proiect” are ca temă ”Stakeholderii Industriei Ospitalităţii: influenţe şi perspective. Proiectul va avea ca structură problematica dezbătută în cadrul cursurilor și seminariilor aplicative din cadrul programului școalii de vară.
 7. În cadrul programului sunt organizate vizite de studiu, activități culturale și de socializare;
 8. Taxa de participare: 380 de lei;

Directori coordonatori program

 • Prof. univ. dr. Daniela Firoiu,Universitatea Româno-Americană, București
 • Prof. univ. dr. Smaranda Cosma, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Prof. univ. dr. Carmen Năstase, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

 

Comitet de organizare:

 • Prof.univ.dr. Valentin Hapenciuc
 • Conf. univ. dr. Carmen Chașovschi
 • Conf. univ. dr. Alexandru Nedelea
 • Conf. univ. dr. Mihaela Bîrsan
 • Lect. univ. dr. Carmen Boghean
 • Lect. univ. dr. Iulian Condratov
 • Lect. univ. dr. Pavel Stanciu
 • Asist. univ. dr. Adrian Liviu Scutariu
 • Asist. univ. dr. Otilia Bordeianu

Persoană de contact:

Asist. univ. dr. Otilia Bordeianu, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava / e-mail: otilia@seap.usv.ro / www.hiss.usv.ro

Aici găsiți: