Anunt – Burse ocazionale pentru rezultate deosebite

Conform Regulamentului de acordare a burselor pentru studenţii din Universitatea Oradea, învăţământ cu frecvenţă (studii de licenţă şi studii de masterat), se acordă 20 burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive în cuantum de 450 lei:

  • cerere tip de la secretariatul facultăţii – se poate descarca si de aici;
  • diplomă/certificat de prezentare/susţinere a unei lucrări ştiinţifice la o manifestare naţională/internaţională;
  • articol/studiu publicat într-o revistă ştiinţifică;
  • diplomă/certificat de prezentare la o expoziţie de pictură/sculptură, artă grafică etc.;
  • diplomă/certificat de prezentare/obţinere a unui premiu la o manifestare culturală, artistică sau sportivă;
  • adeverinţă de participare în echipe de cercetare/programe/contracte;
  • adeverinţă de student.

Termenul de depunere a dosarelor, la secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 18.06.2014.