Admitere 2014 – Studii universitare de licenta

splash-rezultate-finale-admintere-septembrie-2014-fse-oradea

Rezultate finale ale concursului de Admitere – septembrie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultate finale ale concursului de Admitere – septembrie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetică

***

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – septembrie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetică

 


Rezultatele testului de Limba Engleza pentru specializarea Afaceri Internationale (in limba engleza) / Results of the English Language Test for Internation Business programme

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

ANUNȚ IMPORTANT!
Testul de limba engleză pentru candidaţii înscrişi la admitere, sesiunea Septembrie 2014, pentru specializarea AFACERI INTERNAȚIONALE (în limba engleză) va avea loc în data de 12 septembrie 2014, la ora 9.00, la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea, str. Universității, nr. 1, clădire Corp F, sala F003. Detalii la link http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/05/08/admitere-2014-studii-universitare-de-licenta/
Model pentru testul de limba engleza găsiți la link: http://goo.gl/AabBHP

IMPORTANT ANNOUNCEMENT!
The English language test for the candidates enrolled for INTERNATIONAL BUSINESS Programme for September 2014 admission session will take place on the 12th of September 2014 , at 9.00 o’clock, at the Faculty of Economic Sciences, Universitatii, no 1, building F, room F003. Details at http://steconomiceuoradea.ro/wp/2014/05/08/admitere-2014-studii-universitare-de-licenta/
Model for TEST IN ENGLISH for the admission to the study programme International Business (in English) – http://goo.gl/AabBHP

IMPORTANT!
Se acordă reducerea cu 50% a taxei anuale de școlarizare pentru TOȚI studenții și absolvenții Universității din Oradea care se vor înscrie la ADMITERE la unul din următoarele programe de studii ale Facultății de Științe Economice:

LICENȚĂ
– Afaceri internaţionale (în limba engleză) (IF)
– Contabilitate şi informatică de gestiune (ID)
– Management (ID

icon-new

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2014 (pentru eventuale locuri rămase neocupate după sesiunea Iulie 2014):

Înscrierile la Admiterea 2014 se fac la Facultatea de Ştiinţe Economice, în str. Universităţii, nr. 1, Clădirea F, Parter, sala F003, Oradea, jud. Bihor, România, între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbăta, între orele 9.00-12.00.

Programul de înscriere se poate prelungi, după caz, fără a modifica în avans data la care începe înscrierea şi concursul de admitere.

Calendarul de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2014 (pentru eventuale locuri rămase neocupate după sesiunea Iulie 2014):

8 – 17 septembrie 2014 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea);

17 septembrie 2014, ora 1600, sala F003 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins – numai pentru candidații care optează pentru programul de studii universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză) (a se vedea Anexa 1 la prezenta metodologie);

17 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor provizorii;

18 septembrie 2014, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);

19 septembrie 2014 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

22 – 24 septembrie 2014 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 1000 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2014;
 3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.

25 septembrie 2014 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 1000 RON) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2014;
 3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004) și semnarea Contractului de studii universitare.

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Taxele pot fi achitate si in conturile din documentul alaturat
Va rugam sa va asigurati ca suma virata acopera si comisioanele bancare si de asemenea, ca depuneti la secretariatul facultatii dovada platii efectuata de dumneavoastra prin una dintre modalitatile din documentul alaturat.

icon-new  Află mai multe din aceasta lista de Întrebări frecvente

Ghidul Admiterii 2014 – studii universitare de licenţă

Cifra de școlarizare și criterii de admitere pentru studii universitare de licență – învățământ cu frecvență

Cifra de școlarizare și criterii de admitere pentru studii universitare de licență – învățământ la distanță

CNERD – Metodologie privind recunoasterea/echivalarea studiilor

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2014 studii universitare de licență și master

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2014, – studii universitare de licență și master – la Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Oradea Sesiunile: Iulie 2014 și Septembrie 2014

Decizie Rector nr 247 din 12 06 2014 – Comisie Centrala de Admitere 2014 UO

Hotărârea nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014


Rezultate FINALE Admitere – Sesiunea Iulie 2014 – Facultatea de Științe Economice

Rezultate finale ale concursului de Admitere – iulie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultate finale ale concursului de Admitere – iulie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetica

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI “ADMIS”
LA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

– Sesiunea Iulie 2014 –

În conformitate cu Hotărârea Senatului (H.S.) Universității din Oradea nr. 42 din 16.06.2014, Anexa 15 (disponibilă on-line la link https://www.uoradea.ro/display4212), care prevede numărul minim de studenţi la debutul programelor de studii, vă reamintim faptul că, în cazul în care specializarea/programul de studii la care ați fost declarat(ă) ”admis(ă)” pe listele cu rezultatele finale ale sesiunii de Admitere Iulie 2014 afișate în data de 01.08.2014 nu se va organiza după sesiunea de Admitere Septembrie 2014, veți fi redistribuit(ă) la următoarea/-ul specializare/program de studii care se va putea organiza conform H.S. sus-menționată, conform opțiunii dumneavoastră din Fișa/Formularul de înscriere la admitere, respectiv, după caz, din declarația pe care ați dat-o cu ocazia confirmării locului pe care ați fost declarat(ă) admis(ă) provizoriu.

***

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista pe specializări

Rezultate provizorii ale concursului de Admitere – iulie 2014 – studii universitare de licență – forma de învățământ IF/ID – lista alfabetica

 

ANUNŢ IMPORTANT PENTRU CANDIDAŢII DECLARAŢI “ADMIS” LA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Ce urmează?

 • 28 iulie 2014 – orele 0900-1500 – depunerea contestațiilor (dacă este cazul), sala F004;
 • 28 iulie 2014 – rezolvarea contestațiilor și reafișarea rezultatelor provizorii în urma contestațiilor – după ora 1600;
 • 29-31 iulie 2014confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere:
 • 1 august 2014 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro, sub denumirea de „Lista finală a rezultatelor concursului de admitere”, care va sta la baza înmatriculării pe domenii/specializări.

NU UITAŢI! Trebuie să confirmaţi locul pe care aţi fost declarat „admis”.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

 1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004);
 2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă) şi depunerea chitanţei (în original) la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2014; tranșa I care trebuie achitată este următoarea.
 • 1000 RON – candidații declarați ”admis” la studii universitare de licență cu predare în limba română, forma cu taxă (IF sau ID);
 • 1200 RON – candidații declarați ”admis” la studii universitare de licență cu predare în limba engleză, forma cu taxă – doar specializarea Afaceri internaționale (în limba engleză) – AIE;
 • 1000 RON – candidații declarați ”admis” la studii universitare de master, forma cu taxă.
 1. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F004), împreună cu diploma de bacalaureat în original (dacă nu s-a depus la înscriere), și semnarea Contractului de studii universitare (formularele se primesc la Centrul Informațional Intern al Facultăţii de Ştiinţe Economice – sala F004).
Taxele pot fi achitate si in conturile din documentul alaturat
Va rugam sa va asigurati ca suma virata acopera si comisioanele bancare si de asemenea, ca depuneti la secretariatul facultatii dovada platii efectuata de dumneavoastra prin una dintre modalitatile din documentul alaturat.

REAMINTIM faptul că, în caz de neconfirmare (în termenul sus-menţionat) a ocupării locului pe care am fost declarat ”admis”, locul ocupat prin concursul de admitere se va repartiza următorului candidat declarat “admis”.

IMPORTANT! Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite mai puțini studenți la o specializare/program de studiu decât cifra de școlarizare afișată sau de a nu organiza în anul univ. 2014-2015 o/un specializare/program de studiu, dacă nu are suficiente locuri confirmate în urma admiterii (după Sesiunea de admitere Septembrie 2014) pentru a organiza formațiune/formațiuni de studiu conform Hotărârii Senatului Universității din Oradea nr. 42 din 16.06.2014. În acest caz, studenți declarați ”admis” și care au confirmat locul vor fi repartizați la următoarea/următoarele opțiune/opțiuni exprimate prin Fișa/Formularul de înscriere la admitere.

Rezultatele obtinute la proba eliminatorie de competenta lingvistica in limba engleza,  pentru candidatii inscrisi la programul de studii universitare de licenta Afaceri Internationale in Limba Engleza

Universității nr.1, telefon: 0259.408.407secretar șef, 0259.408.276secretariat facultate

 • 14 – 24 iulie 2014 – înscrierea candidaţilor (luni – vineri 900 – 1600; sâmbătă 900 – 1200)
 • 24 iulie 2014, ora 900, sala F003 – dacă este cazul, proba de competenţă lingvistică în limba engleză, eliminatorie, notată cu admis / respins, numai pentru candidații care optează pentru programul de studii  universitare de licență Afaceri internaționale (în limba engleză)
 • 24 – 25 iulie 2014 – afişarea rezultatelor provizorii;
 • 28 iulie 2014, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul)
 • 28 iulie 2014 – rezolvarea contestaţiilor şi re-afişarea rezultatelor provizorii, în urma contestaţiilor
 • 29 – 31 iulie 2014 – confirmarea ocupării locului
 • 1 august 2014 – afişarea rezultatelor finale

 

Fișa de înscriere – studii universitare de licență – Admitere 2014 – sesiunea iulie

Ghidul Admiterii 2014 – studii universitare de licenţă

Cifra de școlarizare și criterii de admitere pentru studii universitare de licență – învățământ cu frecvență

Cifra de școlarizare și criterii de admitere pentru studii universitare de licență – învățământ la distanță

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2014 studii universitare de licență și master

Metodologia organizării şi desfăşurării concursului de admitere 2014, – studii universitare de licență și master – la Facultatea de Ştiinţe Economice – Universitatea din Oradea Sesiunile: Iulie 2014 și Septembrie 2014

Decizie Rector nr 247 din 12 06 2014 – Comisie Centrala de Admitere 2014 UO

Hotărârea nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014