Taxe aplicate concursului de admitere la studii universitare de licență – Admiterea 2013

 • Taxa de înscriere concurs de admitere – 150 RON;
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON;
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON;
 • Taxă de şcolarizare (valabilă în anul univ. 2013-2014) – se poate achita integral sau în trei tranşe; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii masteranzi care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013:
  • 2700 RON (pentru forma de Învățământ cu Frecvență)
  • 2800 RON (pentru forma de Învățământ la Distanță)

 • Taxă procesare dosar (doar pentru studenţi străini) – 150 EUR.

 

Statutul studentului cu taxă

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) valabil începând cu anul universitar 2012 – 2013, art. 71:

„Art. 71. Conform Legii 224/2005, lege care se aplică studenţilor înmatriculaţi începând cu anul universitar 2005/2006, cetăţeni români, cetăţeni din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în Universitatea din Oradea statutul de student bugetat dobândit în urma concursului de admitere se păstrează numai în primul an de studii, cu excepţia următoarelor cazuri:

 • Cazuri sociale
  • studenţii orfani, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial;
  • studenţii proveniţi din familii monoparentale, care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie;
  • studenţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elevi şi/sau studenţi – în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât venitul minim pe economie/membru de familie.
 • Studenţii din etnia rromilor admişi pe locuri fără taxă special alocate candidaţilor din etnia rromă.
 • Studenţii din Republica Moldova admişi pe locuri fără taxă special alocate candidaţilor din Republica Moldova.
 • Studenţii străini, mai puţin cei din UE, SEE şi CE, admişi fără taxă prin ordin MECTS.

Locurile finanţate de la bugetul de stat rămân disponibile şi se redistribuie la finele unui an universitar, în ordinea descrescătoare a mediilor ponderate, indiferent de statutul anterior al studentului, „bugetat” sau „cu taxă de şcolarizare”.”