Oferta de studii pentru Admiterea 2013 la Ciclul I – Studii universitare de Licență

Admiterea 2013 – sesiunea septembrie

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Specializarea (acronimul specializării)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Nr. de credite /

Durata de şcolarizare

Forma de învăţământ

Numărul de locuri / Cifra de școlarizare:

Din care locuri bugetate:

1 Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G.  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

81

0

2 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (AI)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G.  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

95

0

3 Finanţe Finanţe şi bănci (FB)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G.  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

59

0

4 Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)Vezi aici Planul de învățământ Autorizat provizoriu conform H.G. 1082/11.09.2003Acreditat  conform H.G.  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

25

0

Autorizat provizoriu conform H.G. 1082/11.09.2003Acreditat  conform  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

59

5 Management Management (MN)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1609/30.09.2004, republicat în H.G.  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

45

0

Autorizat provizoriu conform H.G. 1609/30.09.2004,Acreditat  conform H.G.  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

51

6 Marketing Marketing (MK)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G.  707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

45

0

 

Admiterea 2013 – sesiunea iulie

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Specializarea (acronimul specializării)

Statut (acreditat/autorizat provizoriu)

Nr. de credite /

Durata de şcolarizare

Forma de învăţământ

Numărul de locuri / Cifra de școlarizare:

Din care locuri bugetate:

1 Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

120

19

Autorizat conform cu H.G. 1082/11.09.2003Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

50

2 Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale (AI)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

120

19

Autorizat provizoriu conform H.G. 1082/11.09.2003Acreditat conform 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

30

3 Finanţe Finanţe şi bănci (FB)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

100

18

Autorizat provizoriu conform H.G. 1082/11.09.2003Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

50

4 Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)Vezi aici Planul de învățământ Autorizat provizoriu conform H.G. 1082/11.09.2003Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

75

19

Autorizat provizoriu conform H.G. 1082/11.09.2003Acreditat conform 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

75

5 Management Management (MN)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1609/30.09.2004, republicat în H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

90

18

Autorizat provizoriu conform H.G. 1609/30.09.2004,Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

75

6 Marketing Marketing (MK)Vezi aici Planul de învățământ Acreditat conform H.G. 1082/11.09.2003, republicat în H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ cu frecvenţă (IF)

75

19

Autorizat provizoriu conform H.G. 1082/11.09.2003Acreditat conform H.G. 707/18.07.2012, 180 credite6 semestre Învăţământ la distanţă (ID)

50