Confirmarea ocupării locului de către candidat în urma concursului de admitere la studii universitare de licență – Admiterea 2013

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  1. Achitarea taxei de înmatriculare la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203);
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă:) şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;
  3. Depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203).

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

One Response

  1. Admitere 2013 – Licență | Facultatea de Ştiinţe Economice
    Admitere 2013 – Licență | Facultatea de Ştiinţe Economice / 2-26-2013 / ·

    […] Confirmarea ocupării locului de către candidat în urma concursului de admitere […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.