Calendarul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de master – Admiterea 2013

Înscrierile la Admiterea 2013 se fac la Facultatea de Ştiinţe Economice, în str. Universităţii, nr. 1, Clădirea F, parter, sala F003, Oradea, jud. Bihor, România, între orele 9.00 – 16.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 9.00-12.00.

Programul de înscriere se poate prelungi, după caz, fără a modifica în avans data la care începe înscrierea şi concursul de admitere.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Iulie 2013:

17 – 24 iulie 2013 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea)

24 – 25 iulie 2013 – afişarea rezultatelor provizorii

26 iulie 2013, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Secretariatul Facultăţii (sala F203)

27 iulie 2013 – rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor provizorii în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

29 iulie – 2 august 2013 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203);

2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 900 RON pentru IF; 1000 RON pentru ID) şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii (IF şi ID) care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;

3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203), împreună cu diploma de bacalaureat în original (dacă nu s-a depus la înscriere), și semnarea Contractului de studii universitare.

2 august 2013 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro, sub denumirea de „Lista finală a rezultatelor concursului de admitere”, care va sta la baza înmatriculării pe domenii/specializări.

Perioada de desfăşurare a concursului de admitere – sesiunea Septembrie 2013 (pentru eventuale locuri rămase neocupate după sesiunea Iulie 2013):

9 – 11 septembrie 2013 – înscrierea candidaţilor (la înscriere, fiecare candidat va trebui să comunice şi o adresă de e-mail personală şi valabilă, care, dacă va fi declarat admis, se va folosi pe parcursul studiilor, pentru comunicarea cu Facultatea)

11 – 12 septembrie 2013 – afişarea rezultatelor provizorii

13 septembrie 2013, între orele 900-1500 – depunerea contestaţiilor (dacă este cazul) împreună cu chitanța care face dovada achitării taxei pentru contestație (150 RON), la Secretariatul Facultăţii (sala F203)

14 septembrie 2013 – rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor provizorii în urma contestaţiilor. Nu se primesc, în niciun caz, contestaţii la contestaţii!

16 – 25 septembrie 2013 – confirmarea ocupării locului de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

1. Achitarea taxei de înmatriculare(100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203);

2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 900 RON pentru IF; 1000 RON pentru ID) şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii (IF şi ID) care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;

3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203), împreună cu diploma de bacalaureat în original (dacă nu s-a depus la înscriere), și semnarea Contractului de studii universitare.

26 septembrie 2013 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere. După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro, sub denumirea de „Lista finală a rezultatelor concursului de admitere”, care va sta la baza înmatriculării pe domenii/specializări.

IMPORTANT!

Facultatea de Ştiinţe Economice a Universității din Oradea își rezervă dreptul de a admite mai puțini studenți la o specializare/program de studiu decât cifra de școlarizare afișată sau de a nu organiza în anul univ. 2013-2014 o/un specializare/program de studiu, dacă nu are suficiente locuri confirmate în urma admiterii pentru a organiza formațiune de studiu conform Hotărârii Senatului Universității din Oradea. În acest caz, candidații declarați ”admis” vor fi repartizați la următoarea/următoarele opțiune/opțiuni din Fișa opțiunilor inclusă în Formularul de înscriere la admitere.

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); 

2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă: 900 RON pentru IF; 1000 RON pentru ID) şi depunerea chitanţei (în original) la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203); se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii (IF şi ID) care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013;

3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Economice (sala F203), împreună cu diploma de bacalaureat în original (dacă nu s-a depus la înscriere), și semnarea Contractului de studii universitare.

După expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică (la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).