Admitere master 2019

Admitere master 2019

Admitere master septembrie 2019

Eventualele contestatii se vor depune în 18 septembrie 2019, între orele 900-1500 (dacă este cazul) în sala I008a.

Confirmarea ocupării locului de către candidații declarați admiși: 19 – 20 septembrie 2019

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  • Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  • Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba engleză: 1200 RON) şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de
    15 octombrie 2019;
  • Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare.

20 septembrie 2019 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Comunicat cu privire la plata taxelor

Programarea pe săli și ore a candidatilor la proba orală – Admitere Master – 17.09.2019

Rezultate competență lingvistică


Admitere master iulie 2019

Eventualele contestatii se vor depune în 29 iulie 2019, între orele 900-1500 (dacă este cazul) în sala I008a.

Confirmarea ocupării locului de către candidații declarați admiși: 30 iulie 2019 – 1 august 2019

Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  • Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  • Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania – tranşa I (pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programe de studii cu predare în limba engleză: 1200 RON) şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de
    15 octombrie 2019;
  • Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare.

2 august 2019 – afişarea rezultatelor finale, în urma confirmării locurilor de către candidaţii declaraţi „admis” în urma concursului de admitere (după expirarea termenului pentru confirmări, Facultatea de Ştiinţe Economice va reface lista de admitere ca fiind finală şi o va aduce la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare publică, la avizierul Facultăţii şi pe pagina web http://steconomiceuoradea.ro).

Comunicat cu privire la plata taxelor

25 iulie 2019, ora 14:00 – proba orală (programarea candidaților pe ore va fi afișată în data de 24 iulie 2019, pe site-ul facultății);

Programarea pe săli și ore a candidatilor la proba orală – Admitere Master – 25.07.2019

Rezultate competență lingvistică