Departamentul de Finanţe – Contabilitate

Cadre didactice titulare

Conf.univ.dr. Emil CHIRILĂ

Director al Departamentului de Finanţe – Contabilitate
Membru în Consiliul Departamentului de Finanţe – Contabilitate
Membru în Consiliul Facultății de Științe Economice 

Curriculum Vitae

Program de consultatii: Luni 15-17

Birou: Sala F103 – birou al Directorului Departamentului de Finanţe-Contabilitate
Telefon interior: 410
Email: emil@chirila.ro

Discipline predate:
- Gestiunea financiară a întreprinderii;
- Investiţiile întreprinderii;
- Evaluarea întreprinderii;
- Diagnostic financiar şi evaluare;
- Metode moderne de calculatie a costurilor;
- Metode contabile şi financiare de gestiune a afacerilor.

 

 

Conf.univ.dr. Daniela ZĂPODEANU

Prodecan
Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice

Curriculum Vitae

Program de consultatii: Miercuri 12-14

Birou: Sala F103 – sediu al Departamentului de Finanţe-Contabilitate
Telefon interior: 410
Email: dzapodeanu@uoradea.ro

Discipline predate:
- Monedă şi credit;
- Operaţiunile instituţiilor de credit;
- Operaţiuni bancare;
- Politici monetare şi stabilitate financiară;
- Gestiunea riscurilor financiare şi supraveghere prudenţială integrată;
- Doctrină şi deontologie profesională;
- Practică.

Prof.univ.dr. Ioan Dan MORAR

Curriculum Vitae

Program de consultatii: Marți 12-14

Birou: Sala F103 – sediu al Departamentului de Finanţe-Contabilitate
Telefon interior: 410
Email: imorar@uoradea.ro

Discipline predate:
- Finanţe publice;
- Fiscalitate;
- Aspecte fiscale;
- Fuziuni, achizitii si lichidari de intreprinderi;
- Fiscalitatea întreprinderilor.

Prof.univ.dr. Ioan Gheorghe ŢARĂ

Membru în Consiliul Departamentului de Finanţe – Contabilitate

Curriculum Vitae

Program de consultatii: Joi 15-17

Birou: Sala F103 – sediu al Departamentului de Finanţe-Contabilitate
Telefon interior: 410
Email: itara@uoradea.ro

Discipline predate:
- Audit financiar;
- Control financiar;
- Audit public intern;
- Standarde internaţionale de audit;
- Auditarea instituţiilor financiare;
- Expertiză contabilă şi consultanţă;
- Practică.

Conf.univ.dr. Victoria BOGDAN

Membru în Consiliul Departamentului de Finanţe – Contabilitate

Curriculum Vitae

Program de consultatii: Marți 10-12

Birou: Sala F103 – sediu al Departamentului de Finanţe-Contabilitate
Telefon interior: 410
Email: vbogdan@uoradea.ro

Discipline predate:
- Contabilitate consolidată;
- Bazele contabilităţii;
- Contabilitate internaţională;
- Normalizarea şi armonizarea contabilă internaţională;
- Standarde internaţionale de raportare financiară;
- Practici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi;
- Practică.

Conf.univ.dr. Marcel BOLOŞ

Membru în Consiliul Departamentului de Finanţe – Contabilitate
Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
Membru în Senatul Universității din Oradea

Curriculum Vitae

Program de consultații: Vineri 16-18

Birou: Sala F103 – sediu al Departamentului de Finanţe-Contabilitate
Telefon interior: 410
Email: marcel_bolos@yahoo.com

Discipline predate:
- Buget şi trezorerie publică;
- Finanţele instituţiilor publice;
- Contabilitatea instituţiilor publice;
- Guvernanţă corporativă;
- Standarde internaţionale de contabilitate publică;
- Pieţe financiare internaţionale.

Conf.univ.dr Dorina POPA

Curriculum Vitae

Program de consultatii: Joi 14-16

Birou: Sala F103 – sediu al Departamentului de Finanţe-Contabilitate
Telefon interior: 410
Email: dlezeu@uoradea.ro

Discipline predate:
- Analiză economico-financiară;
- Resurse financiare şi analiză;
- Analiză financiară aprofundată;
- Diagnostic financiar şi evaluarea întreprinderii;
- Diagnosticul economico-financiar al firmei;
- Practică.