PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIERILE LA LICENȚĂ/DISERTAȚIE - IULIE 2018

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIERILE LA LICENȚĂ/DISERTAȚIE – IULIE 2018

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNSCRIERILE LA LICENȚĂ/DISERTAȚIE

Pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor este obligatoriu:

  1. Cererea de înscriere şi lucrarea de licenţă, vizate de coordonator;
  2. Xerocopii –certificat de naştere și – după caz – de căsătorie şi a cărţii de identitate
  3. Pentru studenții care vor să se înscrie la disertație – copie după diploma de absolvire, supliment la diplomă studii superioare și originale, pentru certificarea conformităţii cu originalul de către persoana care are atribuţii desemnate în acest sens (dacă nu există deja respectiva diplomă la dosarul din secretariatul FSE);
  4. 2 poze pentru diplomă, format ¾, făcute pe hârtie fotografică mată (Master Promoţiile 2016, 2017 şi 2018 fără poze)
  5. Un CD care să conţină lucrarea de licenţă;
  6. Absolvenţii care se prezintă a doua oară vor achita taxa de 600 lei.

Înscrierile la licență/disertație se fac de către cadrele didactice, secretari de licență/disertație, în perioada 02 iulie – 10 iulie, de la ora 10-16, în următoarele săli:

  1.  Sala E119- pentru studenții de la programele de studii AI, AIE, AAIIIMM, REE
  2. Sala E014- pentru studenții de la programele de studii FB, CIG, CAGA, FBA
  3. Sala E115- pentru studenții de la programele de studii ECTS, EAATIO, AAR
  4. Sala E118- pentru studenții de la programele de studii MN, MK, MCA, MO