Proiecte de cercetare-dezvoltare implementate

Proiecte implementate in calitate de Beneficiar Universitatea din Oradea, Facultatea de Stiinte Economice

PROIECT SOCERT – BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE

ACHIZITII PROIECT SOCERT

COMUNICAT DE PRESA LANSARE PROIECT STRATEGIC

Burse DOCTORALE

Burse POSTDOCTORALE

Pagina Beneficiarului: http://www.socert.usv.ro/

 


[learn_more caption=”1. Titlu proiect: Centru pentru Formare şi Perfecţionare în Domeniul Managementului Resurselor Umane“]

Acronim: CFP – MRU

Programul Phare 2006/018-147. 04.02, Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă,

Contract: Phare 2006/018-147. 04.02.02.01.605,

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice;

Parteneri:

–                 Societatea Ştiinţifică de Management din România (SSMAR)

–                 Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER) – Filiala Bihor

Manager de proiect: conf. univ. dr. Maria Madela Abrudan – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Perioada de implementare: 02.12. 2008 – 30. 11. 2009,

Valoarea proiectului: 110 494 Euro,

Site proiect: http://steconomice.uoradea.ro/cfp-mru/ [/learn_more]

[learn_more caption=”2. Titlu proiect: „Dezvoltarea şi promovarea integrată de pachete turistice tematice comune în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar“]

Contract PHARE CBC 2006/018-446.01.01.01.01.15,

Coordontator proiect: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice,

Parteneri:

–        Consiliul Judeţean Bihor, Autoguvernarea judeţului Hajdu-Bihar,

–        Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Bihor,

–        Asociaţia Generală a Economiştilor din România – filiala Bihor,

–        Fundaţia Euroregiunii Bihor – Hajdu-Bihar (asociat),

Manager de proiect: prof.univ.dr. Elena Botezat – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Perioada de implementare: 16.08.2008 – 16.08.2009

Valoarea totală: 85.841,60 euro;

Site proiect:

http://steconomice.uoradea.ro/cercetare_phare_cbc_turism_bh_hajdu_bihar.html [/learn_more]

[learn_more caption=”3.      Titlu proiect: „Sprijinirea integrării IMM-urilor cu activitate de export – import din judeţul Bihor în cadrul pieţei unice europene prin dezvoltarea unor servicii de afaceri transfrontaliere“]

Finanţat prin Programul România-Ungaria PHARE CBC 2005, Nr. ref.: RO-2005/017-536.01.01.01.20,

Beneficiar: Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Parteneri:

–          Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Oradea, Bihor;

–          Camera de Comerţ şi Industrie Hajdú-Bihar;

–          Universitatea din Debrecen – Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor;

–          Fundaţia Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar;

–          Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Valoare: 159 000 euro

Perioada de implementare: 1.09.2007 – 30.11.2008.

Site proiect: http://www.csat-oradea.ro/ [/learn_more]

[learn_more caption=”4.      Titlu proiect: „eWork – Today” – program de instruire în vederea adaptării / orientării forţei de muncă active la cerinţele societăţii informaţionale“]

Programul PHARE 2005, Măsuri active de ocupare,

Acronim: eWork-today

Contract PHARE 2005 / 017-553-04.02.01.01.612,

Beneficiar: Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice,

Parteneri: S.C CG&GC Oradea.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Anca Dodescu – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

Perioada de derulare: 03.01.2008 – 31.12.2008,

Valoarea proiectului: 118.080 EURO

Site proiect: www.ework-today.ro [/learn_more]


 

 

Proiecte implementate, in calitate de Partener

1. Cooperarea Economiştilor pentru Dezvoltarea Euroregiunii Bihar – Hajdú – Bihar, Contract RO-2006/018-446.01.01.02.06, Programul Phare CBC 2006/INTERREG IIIA, Valoare: 26.900 Euro. Beneficiar: AGER – filiala Bihor.

2. Cercetări privind demersurile comunicaţionale de marketing ale IMM-urilor, în vederea oferirii unor soluţii inovative pentru creşterea competitivităţii, în contextul politicilor de dezvoltare durabilă la nivel european, Program Parteneriate 2008, Universitatea din Oradea –partener. Valoarea proiectului 2000.000 lei,  valoare/partener 300.000 lei, perioada de derulare octombrie 2008-octombrie 2011;

3. „Cercetare comparativă privind managementul cunoaşterii în instituţiile româneşti de educaţie inginerească”, program Parteneriate 2008 – Universitatea din Oradea partener principal. Valoare proiect 2000000 lei, perioada de derulare   octombrie 2008-  octombrie 2011;

4. „SIRLC – Sistem informaţional pentru o reţea logistică colaborativă dedicată IMM-urilor situate de-a lungul tronsonului român a drumului european E60”, PNCDI2 NR.71-075/18.09.2007, Coordonator: Universitatea din Oradea, Valoare (2008-2009): 417000 lei (RON).