ANUNŢ REFERITOR LA CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

ANUNŢ REFERITOR LA CAZAREA STUDENŢILOR, ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

Conform Regulamentului – Cadru al Universităţii din Oradea, privind cazarea în căminele studenţeşti, perioada pentru depunerea cererilor de cazare în căminele Universității din Oradea este 15.06.2018 – 19.09.2018.
Cererile se depun la la secretariatul Facultăţii de Științe Economice.

CALENDAR CAZARE CAMINE UO 2018-2019

Formular Cerere cazare

Regulament cadru al Universitatii din Oradea privind cazarea in caminele studentesti