Anunțuri selecții parteneri

Anunț selecție parteneri pentru proiect POCU – Componentă 1 – Apel : POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14 – Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii (anunț format scan / anunț format activ)

Termen limită: 06.12.2016, ora 12.30

ANEXELE aferente anunțului:

Informații necesare pentru completarea anexelor: