Decanatul Facultății

Decanatul Facultății de Științe Economice, mandatul 2020-2024

Decan

Prof.univ.dr.habil. Alina BĂDULESCU


Prodecani:

Prof.univ.dr.habil. Claudia-Diana SABĂU-POPA

Domenii de competență: management academic, management economic și administrativ, parteneriate cu mediul socio-economic


Conf.univ.dr.habil. Mirabela-Constanța MATEI

Domenii de competență: managementul activităților studențești și sociale, managementul cercetării, internaționalizare, calitate