DEPUNERE DOSARE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ OCAZIONALĂ

DEPUNERE DOSARE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ OCAZIONALĂ

ANUNȚ DEPUNERE DOSARE BURSĂ DE PERFORMANȚĂ OCAZIONALĂ

PERIOADA DEPUNERE DOSAR 28.06.2023 – 04.07.2023

 Studenții Facultății de Științe Economice  sunt invitați să își  depună dosarele pentru acordarea BURSEI OCAZIONALE DE PERFORMANȚĂ  la Secretariat birou F203, în perioada 28.06.2023 – 04.07.2023, dacă sunt eligibili, conform prevederilor din Metodologia Facultății de Științe Economice de acordare a burselor.

Pentru depunerea dosarelor, studenții trebuie să întocmească dosarul de bursă, care să cuprindă TOATE documentele necesare.

Dosarul trebuie să cuprindă:

  1. Cerere de acordare a bursei – Anexa 4, model atașat.
  2. Dovezi în copie ale performanțelor obținute în urma participării la activități științifice/ activități extra curriculare/activități de voluntariat

Extras din Metodologia FSE de acordare a burselor:

Art.2. UO, prin CAB, acordă din fonduri proprii următoarele tipuri de burse:

  • burse de performanță ocazională– dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele 2 criterii:
  1. studentul/a FSE a obținut media minim 9.00, în cazul studenților de la ciclul licență, respectiv minim 9,50 în cazul studenților de la ciclul master în semestrul precedent
  2. studentul/a FSE a obţinut performanţe la activitățile ştiinţifice, activităţi extracurriculare și de voluntariat, cu reprezentativitate instituțională, în semestrul precedent, punctajele acordate fiecărei din activitățile amintite anterior fiind prevăzute în Anexa nr. 6

Studenții pot depune cerere pentru bursa ocazională de performanță pentru semestrul I sau semestrul II, documentele fiind completate ținând cont de semestrul pentru care se depune dosarul.

Facultății de Stiinte Economice i-au fost repartizate 1 bursă de performanta ocazionala pentru semestrul I si 1 bursă de performanta ocazionala pentru semestrul II a.u.2022-2023.

Valoarea bursei de performanță ocazională este 450 lei și se acordă o dată pe semestru.

Metodologie burse FSE

Cerere bursa de performanta ocazionala