In memoriam prof.univ.dr. Ioan Denuta

Corpul universitar orădean a rămas mai sărac prin prematura trecere la cele veşnice a conf.univ.dr. IOAN DENUŢA.

S-a născut pe 9 aprilie 1939, la Tăut, comuna Batăr, judeţul Bihor.

Absolvent de studii superioare economice, avea să îmbrăţişeze o carieră economică prodigioasă, de răspundere, atât în unităţi direct productive, cât şi în instituţii guvernamentale şi diplomatice. A activat la Consulatul economic al României din Germania, la Ministerul Industrializării şi Comercializării Lemnului ca şef al Departamentului Export. Ulterior a fost director comercial la IFET Oradea şi mai apoi şeful compartimentului export la “Oradinum” Oradea.

Relansarea viguroasă a învăţământului superior la Oradea l-a atras în mod deosebit, mobilizându-i disponibilităţile de pedagog şi cercetător autentic. Ajunge şef de lucrări şi conferenţiar la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea. Obţine titlul de doctor în economie. Numele său rămâne înscris pe trei lucrări din domeniul comerţului exterior, în care fructifică experienţa acumulată în domeniu şi cercetările asupra dinamicii acestei activităţi, cu referire nemijlocită la evoluţiile din economia României în context mondial. În ultimii ani desfăşoară o bogată activitate ştiinţifică şi publicistică, semnând peste 80 de lucrări şi zeci de articole în presa cu profil economic, îndeosebi în “Economistul”.

loan Denuţa s-a dovedit a fi o prezenţă activă în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Ştiinţe Economice, în Senatul Universităţii, îndeosebi în ceea ce priveşte valorificarea unor oportunităţi de colaborare cu societăţile comerciale, cu instituţii de producţie, cercetare şi învăţământ superior din ţară şi străinătate.

Pentru vocaţia deosebită a dialogului, pentru profesionalismul şi virtuţile sale pedagogice, i s-a încredinţat funcţia de director al Institutului universitar internaţional de studii postuniversitare la Universitatea din Oradea, unde a desfăşurat o activitate fructuoasă, de reală deschidere.

A fost un deschizător de drumuri pentru facultatea noastră: a fost primul cadru didactic care a publicat la Editura Economica, a fost iniţiatorul şi „sufletul” filialei Bihor a A.G.E.R., a fost, de asemenea, pionierul relaţiilor internaţionale ale facultăţii noastre şi înainte de toate acestea ne-a fost ca un tată.

Colectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice