In memoriam prof.univ.dr. M.C. Demetrescu

Prof.univ.dr. – H.C. Mihai C. DEMETRESCU  

(28.IX.1919 – 1.XI.2001) a fost în perioada 1992 – 2001, profesor la Facultatea de Ştiinţe Economice.

Autor a: 26 cărţi şi coautor al altor şapte;  peste 300 de studii publicate în România despre marketing, cibernetică, abordarea sistemică a luării deciziilor în afaceri, probleme manageriale, metode cantitative, filosofia ştiinţei, teoria entropiei şi informaţiilor, comportamentul consumatorului, comunicaţiile în masă, statistică, teoria eşantioanelor şi aplicaţii, elasticitatea cererii etc.; 52 de articole şi lucrări publicate în reviste de specialitate de largă circulaţie internaţională. Distins, de-a lungul anilor, cu numeroase premii, titluri onorifice, diplome.

A fost membru al Academiei de Ştiinţe din New York, al Academiei de Ştiinţe Comerciale din Paris, al Academiei Europene de Marketing din Brussels, al consiliului editorial al revistelor Journal of Transnational Management Development, Journal of Global Marketing, Journal of Euromarketing, Journal of East-West Business.

A publicat articole în Economies et Societe-Cahiers de l’ISEA, Libraire Droz, Revue Francaise du Marketing, Industrial Marketing Management, Evaf and Elsevier – Amsterdam, Tijds-Chrift Voor Marketing – Den Haag, Il Millimetro-Milano, Kommunikation – Verlag Schnelle Quickborn, Inter-Economics, Verlag Weltarchiv Hamburg, The European Marketing Research Review-London, Control de publicidad y ventas, Madrid y Barcelona, Studii di Mercato Roma etc.

„Părintele marketingului din România (cum era cunoscut în unele cercuri) profesorul M.C. Demetrescu a fost unul din ultimii enciclopedişti pe care l-am cunoscut. Aborda cu uşurinţă şi profunzime o arie largă de probleme ştiinţifice (din domeniul economiei, matematicii, dreptului, folosofiei, istoriei şi geografiei etc.) şi artistice, astfel încât, întâlnirile şi discuţiile cu el erau întotdeauna consistente şi pline de savoare. Pe bună dreptate, studenţii îl adorau. Cu un aer uşor absent, de academician, părea uneori rupt de realitatea din jurul său, dar era numai o aparenţă. Cum începea să vorbească îţi dădeai seama imediat că era profund ancorat în această realitate pe care o percepea absolut corect. O astfel de figură luminoasă şi benefică pentru mediul universitar orădean nu poate fi trecută în uitare, mai ales cu ocazia unor astfel de evenimente cum este şi acest moment universitar.”

Prof.univ.dr. Olah Gheroghe

Decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice în perioada 1996 – 2004

„Profesorul a fost pentru mulţi un mentor, având o personalitate cum rar mai întâlneşti în acest secol XXI… Avea căldura umană şi înţelepciunea celor cu multă experienţă, gândea sistemic şi depăşea cu mult domeniul în care era în România promotor şi expert- marketingul. Reprezenta o parte a unei lumi trecute, cu înfăţişarea demodată şi totodată cu un aer detaşat şi elegant aparţinând parcă unui film de telecinematecă, ne bucuram de fiecare dată când ne vedeam şi mă saluta ridicând pălăria cu boruri neobişnuit de largi lăsând să se vadă părul lung şi alb. Îl auzeam de fiecare dată întâmpinându-mă : «Mă bucur să vă văd distinsă şi stimată doamnă !».  În acelaşi timp reprezenta şi o lume viitoare atunci când vorbea despre marketing, ca o ştiinţă complexă, alături de management, de psihologie, entropie, bioeconomie,  sau cibernetică. Nebănuite erau ideile generate, care într-o discuţie începută de la un subiect ajungeau să se dezvolte generos spre orizonturi care te provocau la căutare şi astfel reuşea să te «îmbogăţească». Am fost onorată să mă număr printre cei cu care a lucrat, să fiu creditată cu încredere astfel încât la iniţiativa sa m-am apropiat de fascinantul şi cuprinzătorul domeniu al ciberneticii. Am organizat astfel mai întâi ca secretar, şi mai apoi ca vicepreşedinte al Academiei de Cibernetică “Ştefan Odobleja” mai multe ediţii ale conferinţelor internaţionale, ocazie cu care văzut cât de cunoscut şi apreciat era ca personalitate ştiinţifică. Pentru mine a reprezentat ceea ce trebuie să fie un adevărat Profesor: totdeauna un răspuns sau un ghid pentru a reuşi să găseşti calea, distincţie, mult spirit, umor, inteligenţă, cunoşiinţe din domenii diverse, încurajare în momente de îndoială, o minte deschisă…

Mă simt privilegiată că i-am fost în preajmă!”

(conf.univ.dr. Ada Mirela Tomescu, secretar ştiinţific în perioada 1996 – 2004)

„Marii profesori nu dau pur şi simplu răspunsuri ; marii profesori îi ajută pe discipoli să descopere valoarea şi posibilităţile din ei înşişi. Locuitor al lumii ideilor, Profesorul Demetrescu împărtăşea cu generozitate învăţătură, iar noi, cel ce-l ascultam, ne simţeam atinşi de flacăra pasiunii sale : pentru şcoală, pentru carte, pentru oameni. Trăia cu prisosinţă ceea ce credea şi anume că « singura noastră limită fizică şi psihică este aceea care o acceptă mintea noastră ». L-am apreciat şi iubit pentru ceea ce era : răspunsul potrivit, sfatul înţelept, părerea autorizată,  gestul care înalţă, vorba care înseninează, distincţia care înobilează.”

(conf.univ.dr. Elena Botezat)

„Străfulgerare arzândă în zbor, incendiind clipe în Marea Trecere. A fost o clipă? Este o eternitate? Timpul va lămuri. Îi port arderea luminoasă în suflet, aprinsă de setea cunoaşterii. Sunt flacăra modelată de conştiinţa sa, purtându-i mai departe străfulgerarea, către generaţiile ce vor urma. Străfulgerare de o clipă, arzând pentru veşnicie. Vă mulţumesc domnule Profesor, oriunde v-aţi afla! Priviţi-mă arzând!”

(conf.univ.dr. Naiana Ţarcă, doctorand în perioada 1993 – 1997)

„L-am cunoscut pe Domnul Profesor când eram student la primul meu curs de Marketing, poate nu întâmplător, în sala de lectură a Bibliotecii Universităţii din Oradea. Între oameni şi de cărţi, aşa i-a plăcut să trăiască! Era un om modest şi blând având o ţinută distinsă şi aristocratică. Ce m-a frapat încă de la început a fost universalitatea cunoştinţelor sale. Îmi părea un stăpân al cărţilor, un alchimist al ideilor. Ştiinţe naturale şi sociale, matematică, statistică şi filozofie, fizică sau chimie, orice atingea, cu spiritul său, transforma în aur. Îl împărţea apoi cu o generozitate magistră tuturor celor care îi sorbeau cuvintele, îi citeau cărţile sau articolele. Privilegiul pe care eu l-am avut, de a-i fi aproape Marelui Profesor, m-a înnobilat!”

(lect.univ.dr.Dorin Coita, student în perioada 1991 – 1996)

La aniversarea celor 15 ani de existenţă, colectivul Facultăţii de Ştiinţe Economice vă mulţumeşte pentru modelul de Profesor şi Om, pentru ceea ce aţi sădit în minţile şi inimile noastre, pentru că ne-aţi învăţat să facem cu dăruire tot ceea ce trebuie să facem, pentru că ne-aţi îndemnat să visăm şi să perseverăm până la îndeplinire.