Inscriere Educatie fizica - semestrul al II-lea 2011/2012

Inscriere Educatie fizica – semestrul al II-lea 2011/2012

Ordinul M.E.N. nr. 3492/31.03.1998, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, întărite de adresa Rectorului Universităţii din Oradea nr. 10.117/15.09.2000 precum şi Protocolul din 23.07.2007 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 31.08.2007 privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue şi funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport, dispun ca educaţia fizică să fie introdusă ca disciplină obligatorie notată şi creditată cu frecvenţă săptămânală în primii doi ani de studii (4 semestre).

Orele de educaţie fizică se desfăşoară pe ramuri de sport, studenţii având posibilitatea de a opta pentru una dintre ele.

Inscrierea se va face la cadrul didactic pentru care s-a optat, în ziua, ora şi locul menţionat în orar, până cel târziu la sfârşitul lunii octombrie.

Pentru îndeplinirea cerinţelor la disciplina educaţie fizică, studenţii sunt obligaţi să participe la cel puţin 80% din numărul total de ore afectate acesteia şi să promoveze probele de control specifice ramurii sportive pentru care a optat.

Studenţii care din motive bine întemeiate nu au frecventat cursurile în anii I şi II, vor putea să se înscrie în anul III, numai după achitarea taxei de refacere a disciplinei. Studenţii scutiţi medical de efort fizic în anul universitar 2011 – 2012 vor depune adeverinţele medicale vizate de Cabinetul medical universitar, Ia cadrul didactic pentru care s-a optat, în ziua, ora şi locul menţionat în orar, până Ia data de 30.03.2012.

Studenţii vor fi luaţi în evidenţă pentru lecţii de kinetoterapie (specifice afecţiunii), după predarea adeverinţelor medicale. Studenţii respectivi vor primi notă pentru disciplina educaţie fizică în funcţie de participarea lor Ia aceste lecţii. în cataloage nu se mai acceptă operarea cu scutiri medicale, ci doar notă. Scutirile medicale se iau în considerare numai pentru anul în care au fost eliberate şi nu retroactiv.

Studenţii sunt rugaţi să consulte orarele afişate la Sala de gimnastică.