Rezultatele alegerilor pentru functia de membru în Consiliul facultăţii

Rezultatele alegerilor pentru functia de membru în Consiliul facultăţii

Numărul total al alegătorilor din cadrul facultății prevăzut în listele electorale existente : 57

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscrişi în listele electorale existente: 56

Numărul voturilor nule: 2

Voturile valabil exprimate :54

 

 

 

Departamentul_Afaceri Internationale

Nr. locuri eligibile alocat departamentului pentru Consiliul facultăţii :  _1__

Nr. crt. Numele şi prenumele*

Funcţia didactică

Funcţia executivă** Nr. voturi“pentru”

Locul ocupat

(eligibil/rezervă)

 1  Adriana Giurgiu conferentiar Director Dept. DIDIFR 42 eligibil

Departamentul__Economie______

Nr. locuri eligibile alocat departamentului pentru Consiliul facultăţii :  _1__

Nr. crt. Numele şi prenumele*

Funcţia didactică

Funcţia executivă** Nr. voturi“pentru”

Locul ocupat

(eligibil/rezervă)

 1 Badulescu Alina Prof.univ Decan 31 Eligibil
 2 Pop Cohut Ioana Conf.univ. Secretar Stiintific 17 Rezerva

Departamentul__Finante – Contabilitate______

Nr. locuri eligibile alocat departamentului pentru Consiliul facultăţii :  _1__

Nr. crt. Numele şi prenumele*

Funcţia didactică

Funcţia executivă** Nr. voturi“pentru”

Locul ocupat

(eligibil/rezervă)

 1 Bolos Marcel Conf.univ. 27 Eligibil
 2 Popa Dorina Conf.univ. 13 Rezerva
 3 Bogdan Victoria Conf.univ. 9 Rezerva
 4 Morar Dan Ioan Prof.univ. 4 Rezerva

Departamentul__Management Marketing______

Nr. locuri eligibile alocat departamentului pentru Consiliul facultăţii :  _1__

Nr. crt. Numele şi prenumele*

Funcţia didactică

Funcţia executivă** Nr. voturi“pentru”

Locul ocupat

(eligibil/rezervă)

 1 Coita Dorin Conf.univ 28 Eligibil
 2 Botezat Elena prof.univ. Prodecan 25 Rezerva

* Vor fi trecute numele şi prenumele tuturor candidaţilor din lista primita de la departament, în ordine descrescatoare a voturilor obtinute.

** Decan, Prodecan, Director de departament, fără funcţie executivă.