Program internship - Guvernul Romaniei

Program internship – Guvernul Romaniei

Guvernul României a lansat o nouă ediţie a Programului de Internship la nivelul administraţiei publice centrale.

Ca şi în cazul ediţiei precedente, candidaţii selectaţi vor participa timp de două luni la activităţi desfăşurate la Cancelaria Prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, la nivelul ministerelor şi departamentelor din cadrul Excutivului.

Pentru cele 170 de poziţii de stagiar disponibile pot candida persoanele cu cetăţenie română, în vârstă de cel mult 24 de ani la momentul debutului programului, ( 15.07.2014), studenţi sau tineri absolvenţi ai programelor de studii universitare de licenţă, care cunosc bine cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională şi au cunoştinţe de bază în domeniul 11′. Aceste condiţii sunt completate cu condiţiile specifice fiecărui minister sau departament.

Candidaturile sc depun exclusiv ordine, până cel târziu la data de 31 mai 2014. Mai multe informaţii sunt disponibile pe pagina oficială a Programului de Intemship: http://intemship.gov.ro.