Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Programul de cercetare transfrontalieră – Indicatorii de performanţă a agenţilor economici din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar

Axa prioritara 2 Întărirea coeziunii economice şi sociale a zonei de frontieră;  Domeniul major de intervenţie 2.2. Promovarea cooperării în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare; Acţiunea…

Read Article →
Institutul italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla”

Institutul italo – român pentru Economia firmei şi management – „Carlo Maria Cipolla”

A fost înfiinţat, la iniţiativa unui grup de economişti, profesori universitari care îşi desfăşoară activitatea în Universitatea din Pavia, Italia şi Universitatea din Oradea, România,…

Read Article →