Olimpiada Studentilor Economisti - sectiunea Administrarea Afacerilor

Olimpiada Studentilor Economisti – sectiunea Administrarea Afacerilor

capture olimpiada ubb 2014

Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca organizează în perioada 9 – 10 Mai 2014, faza națională a Olimpiadei Studenților Economiști, ediția a IX-a, secțiunea Administrarea afacerilor.

Invităm studenții facultății dumneavoastră să participe cu lucrări pentru una dintre următoarele subsecțiuni ale manifestării științifice: Administrare turistică şi afaceri în turism, Administrarea serviciilor de comerţ, Administrarea afacerilor mici şi mijlocii și Antreprenoriat economic.

În continuarea acestei invitații veți găsi informații suplimentare privind organizarea olimpiadei.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Olimpiada studenților economiști se va desfășura sub forma unei competiții de comunicări, separat pe cele două niveluri de pregătire: licență și masterat.

Competiția de comunicări presupune trimiterea unei lucrări de cercetare, care va fi susținută public în fața comisiei de jurizare. Pentru a fi admise în concurs, lucrările trebuie să respecte criteriile de redactare, menționate mai jos și să fie trimise organizatorilor până cel târziu în data de 28 Aprilie 2014.

Tematica lucrărilor trebuie să se încadreze în una dintre următoarele subsecțiuni: administrare turistică şi afaceri în turism, administrarea serviciilor de comerț, administrarea afacerilor mici şi mijlocii și antreprenoriat economic.

În redactarea lucrărilor trebuie să fie respectate următoarele cerințe:

 • lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă și pot avea maxim 10 pagini, redactate în Microsoft Word 2003;
 •  formatul paginii – A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2cm;
 •  Titlul lucrării – font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat;
 •  Autorul(ii) lucrării: font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele autorului se lasă un rând liber. ATENŢIE! Nu se trece numele cadrului didactic îndrumător;
 •  Sub autor(i), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, mărime 11, bold, centrat;
 •  Rezumatul – maxim 300 de cuvinte (în limba română şi în limba engleză/franceză); font TNR, mărime 10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta (Justify); între numele autorului şi rezumat se lasă un rând liber;
 •  Cuvinte cheie – maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se lasă un rând liber;
 •  Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, bold;
 •  Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, normal, spațiere la un rând, aliniat stânga-dreapta (Justify);
 •  Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul curent urmate de explicații – scrise cu font TNR, mărime 11, normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se menționează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);
 •  Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicațiile centrat pe rândul imediat următor – font TNR, mărime 11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă este cazul, se menționează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 8, cursiv (italic);
 •  Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, normal, respectând convențiile uzuale privind stilul şi dimensiunile pentru variabile, funcții, vectori etc. Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se numerotează în dreapta, între paranteze rotunde;
 •  Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în subsolul paginii, ca note de subsol, menționându-se numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul apariției şi pagina;
 •  Bibliografia se poziționează la sfârșitul lucrării, ordonată alfabetic după numele primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, normal). Pentru titlul lucrărilor din bibliografie se folosește TNR, mărime 12, cursiv (italic).

 

CALENDARUL OLIMPIADEI

14 – 18 Aprilie 2014: Facultățile transmit listele cu participanții
28 Aprilie 2014: Termen limită pentru transmiterea lucrărilor, formularului de înscriere și a atestatului
29 Aprilie – 7 Mai 2014: Evaluarea conținutului teoretic al lucrărilor
9 – 10 Mai 2014: Derularea olimpiadei

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Fiecare facultate este invitată să participe cu maxim 2 lucrări la fiecare subsecțiune.
Toate lucrările înscrise în competiție vor fi publicate într-un volum (CD).

 

CONTACT

Conf.univ.dr. Valentin TOADER

Facultatea de Business, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj – Napoca
Str. Horea, nr. 7, Cluj Napoca, 400174
Tel: 0264.599.170
Fax: 0264.590.110
Email: valentin.toader@tbs.ubbcluj.ro