Calendarul de desfasurare a alegerilor partiale pentru functia de Membru in Consiliul Facultatii de Stiinte Economice

În conformitate cu Anexa 2 actualizataRegulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012) la Carta Universitatii din Oradea, Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea anunță organizarea alegerilor parţiale pentru funcţia de Membru în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2013-2014), studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, 1 reprezentant din partea studenților de la Master (an univ. 2013-2014) – conform următorului calendar de desfășurare:

 • 24.03.2014 – aprobarea calendarului și a Comisiei de alegeri, în ședința Consiliului Facultăţii;
 • 24.03.2014 – publicarea Calendarului de desfăşurare a alegerilor parţiale pe pagina web a Facultăţii;
 • 28.04.2014, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor (candidaturile se înregistrează la Registratura Universității din Rectorat și se depun cu număr de înregistrare la Secretariatul Decanatului Facultății; IMPORTANT! – Secretariatul Decanatului Facultății de Științe Economice nu verifică și nu își asumă răspunderea pentru conținutul candidaturilor depuse de către candidați, întreaga răspundere cu privire la documentele depuse pentru candidatură revenind candidaților, care pot fi excluși din participarea la alegeri de către Comisia de alegeri, ulterior încheierii perioadei de depunere a candidaturilor, pentru neconformitatea documentelor depuse);
 • 28.04.2014, ora 14.00 – întrunirea Comisiei de alegeri pentru preluarea candidaturilor de la Secretariatul Decanatului Facultății de Științe Economice și validarea candidaturilor conforme; candidaturile respinse pentru neconformitate cu prevederile din Anexa 2 actualizataRegulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012) la Carta Universitatii din Oradea, vor fi aduse la cunoștința candidaților de către Președintele Comisiei de alegeri, printr-un e-mail transmis candidaților respinși, până la data de 28.04.2014, ora 17.00;
 • 30.04.2014, între orele 9.00-17.00, sala F005 – desfăşurarea alegerilor (turul 1) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
 • 05.05.2014, între orele 9.00-17.00, sala F005 – desfăşurarea alegerilor (turul 2 – dacă e cazul) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii;
 • 16.05.2014 – validarea alegerilor la nivelul Facultăţii, de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţă (extra)ordinară.

În conformitate cu hotărârea Consiliului Facultății de Științe Economice adoptată în ședința din data de 24.03.2014, Comisia de alegeri are următoarea componență:

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru a putea fi ales ca reprezentant al studenţilor, este necesară completarea unui formular de candidatură şi realizarea unui dosar de candidatură format din: CV, scrisoare de intenţie şi eventual, documente care dovedesc merite profesionale. Formularul de candidatură, care a fost înregistrat la registratura universităţii, şi dosarul de candidatură vor fi depuse la Secretariatul Decanatului Facultăţii de Ştiinţe Economice (tot cu număr de înregistrare), până în data de 28.04.2014, ora 14.00. Dacă pentru un anumit pachet de ani/specializări nu s-a depus nicio candidatură până în data de 28.04.2014, ora 14.00, se admit candidaturi depuse și în ziua alegerilor, dar numai până la orele 8.30.

Pentru alegerile parţiale programate pentru ziua de 30.04.2014 (Turul I), conform Calendarului de mai sus, sunt vacantate 2 locuri pentru studenți în Consiliul facultăţii – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2013-2014), studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, 1 reprezentant din partea studenților de la Master (an univ. 2013-2014) –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Aceste 2 locuri vor fi ocupate de către 2 studenți aleși dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

 • să voteze în Consiliul Facultăţii;
 • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
 • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
 • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
 • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
 • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
 • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

 

Mult succes candidaților!