Rezultate alegeri (Turul I)

Rezultate alegeri (Turul I)

Reluare alegeri parţiale pentru funcția de Membru student
(reprezentant al studenţilor din anul I, studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, reprezentant al studenţilor de la Master) în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

În atenţia studenţilor Facultăţii de Știinţe Economice
(anul I,II și III– Licenţă IF-ZI/ID; anul I și II– Master).

ALEGERILE PARŢIALE PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU (REPREZENTANT AL STUDENȚILOR DIN ANUL I – LICENȚĂ, IF – ȘI RESPECTIV, REPREZENTANTUL STUDENȚILOR DE LA MASTER) ÎN CONSILIUL FACULTĂŢII DE ȘTIINȚE ECONOMICE SE VOR RELUA JOI, 16.01.2014,

ÎN INTERVALUL ORAR 09.00 – 17.00, SALA F005,

CA URMARE A NEÎNDEPLINIRII CVORUMULUI LA ALEGERILE DESFĂŞURATE ÎN DATA DE 14.01.2014

Conform Cartei Universităţii din Oradea, studenţii, în calitatea lor de parteneri ai corpului profesoral în procesul de formare şi pregătire profesională, au dreptul de a fi reprezentaţi în cadrul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Pentru a putea fi ales ca reprezentant al studenţilor, este necesară completarea unui formular de candidatură şi realizarea unui dosar de candidatură format din: CV, scrisoare de intenţie şi eventual, documente care dovedesc merite profesionale. Formularul de candidatură, care a fost înregistrat la registratura universităţii, şi dosarul de candidatură vor fi depuse la Secretariatul Decanatului Facultăţii de Ştiinţe Economice (tot cu număr de înregistrare), până în preziua alegerilor. Dacă pentru un anumit pachet de ani/specializări nu s-a depus nicio candidatură până în preziua alegerilor, se admit candidaturi depuse și în ziua alegerilor, dar numai până la orele 8.30.

Pentru alegerile parţiale programate pentru ziua de 16.01.2014, ca urmare a neîndeplinirii cvorumului la alegerile desfăşurate în data de 14.01.2014, conform Calendarului postat la linkhttp://steconomiceuoradea.ro/wp/2013/12/12/calendarul-de-desfasurare-a-alegerilor-partiale-pentru-functia-de-membru-in-consiliul-facultatii-de-stiinte-economice/, sunt vacantate 2 locuri pentru studenţi în Consiliul facultăţii – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2013-2014), studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, 1 reprezentant din partea studenților de la Master (an univ. 2013-2014) –, respectând proporţia de minim 25% din numărul membrilor respectivei structuri. Aceste 2 locuri vor fi ocupate de către 2 studenți aleși dintre cei care şi-au depus candidatura în termenul legal aprobat prin Calendarul de desfăşurare a alegerilor.

Conform Statutului studentului reprezentant, principalele drepturi şi obligaţii ale studenţilor reprezentanţi în Consiliul Facultăţii/ Senatul Universităţii, sunt:

  • să voteze în Consiliul Facultăţii;
  • să fie aleşi ca studenţi membri în Senatul Universităţii şi în comisiile de la nivelul Facultăţii;
  • să facă parte din comisiile privind acordarea burselor, a locurilor în cămine, a reducerilor pe transportul în comun şi a locurilor în taberele studenţeşti;
  • să iniţieze demersuri pentru înfiinţarea de asociaţii profesionale la nivelul facultăţii;
  • să participe la şedinţele Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice;
  • să acţioneze pentru promovarea intereselor studenţilor economişti;
  • să informeze Consiliul Facultăţii asupra problemelor studenţilor din facultate etc.

Comisia de alegeri este formată din: Reprezentant studenţi an II – ȘTEF Cristian, Reprezentant studenţi an III – MORAR Bogdan Ovidiu şi Reprezentant studenţi ID – OLCEAN Ana-Maria.

Alegerile (turul al II-lea) vor avea loc în data de 16 ianuarie 2014, între orele 9.00-17.00, în sala F005.

Toţi studenţii facultăţii au drept de vot la alegerea reprezentanţilor în Consiliul facultăţii. Studenţii prezenţi la vot vor avea asupra lor carnetul de student vizat la zi şi cartea de identitate.

Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii se stabilesc pe baza numărului de voturi „pentru” obţinute, în ordinea descrescătoare a acestui număr.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa studenţilor:

 

Tabel nominal cuprinzând
studenţii care şi-au depus formularele de candidatură și dosarele de candidatură
pentru poziţia de membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
până la data de 13.01.2014, ora 16.00, și ale căror candidaturi au fost acceptate de Comisia de alegeri

Data depunerii candidaturii

Numele şi prenumele studentului

Anul de studiu

Specializarea

Forma de învăţământ

Ciclul de învăţământ

10.01.2014 ȘUTEU AdrianDocumente candidatura

I

AAIIIMM

IF

Master

10.01.2014 BOLDAN Ionuț – MarianDocumente candidatura

I

MN

IF

Licență

 

Tabel nominal cuprinzând
studenţii
ale căror dosare de candidatură au fost declarate nule de Comisia de alegeri

Data depunerii candidaturii

Numele şi prenumele studentului

Anul de studiu

Specializarea

Forma de învăţământ

Ciclul de învăţământ

Decizia Comisiei de alegeri

13.12.2013 SIMON Ana LuissaDocumente candidatura

I

FB

IF

Licenţă

Declararea ca nulă a dosarului de candidatură ca urmare a nedepunerii în termen, a Formularului de candidatură, și eliminarea de pe lista de candidați

13.12.2013 AMBRO Bogdan CristianDocumente candidatura

I

FBA

IF

Master