Calendarul de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţia de Membru în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

Calendarul de desfăşurare a alegerilor parţiale pentru funcţia de Membru în Consiliul Facultăţii de Științe Economice

În conformitate cu Anexa 2 actualizata – Regulamentul de organizare si desfasurare a alegerilor la nivel de universitate (varianta adoptata in sedinta Senatului universitar din 02.04.2012) la Carta Universitatii din Oradea, Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea anunță organizarea alegerilor parţiale pentru funcţia de Membru în Consiliul Facultăţii de Științe Economice – 1 reprezentant din partea studenţilor din anul I (an univ. 2013-2014), studii universitare de licenţă, forma IF, și respectiv, 1 reprezentant din partea studenților de la Master (an univ. 2013-2014) – conform următorului calendar de desfășurare:

  • 11.12.2013 – aprobarea calendarului în Consiliul Facultăţii
  • 12.12.2013 – publicarea Calendarului de desfăşurare a alegerilor parţiale pe pagina web a facultăţii;
  • 13.01.2014, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea candidaturilor (candidaturile se înregistrează la Registratura Universității din Rectorat și se depun cu număr de înregistrare la Decanatul Facultății)
  • 14.01.2014, între orele 9.00-17.00, sala F005 – desfăşurarea alegerilor (turul 1) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii
  • 16.01.2014, între orele 9.00-17.00, sala F005 – desfăşurarea alegerilor (turul 2 – dacă e cazul) la nivelul Facultăţii. În termen de maximum 24 ore de la finalizarea alegerilor se pot depune eventualele contestaţii
  • 20.01.2014 – validarea alegerilor la nivelul Facultăţii, de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţă extraordinară.

Alegeri Parțiale Studenți 2013-2014