Anunt modificare taxa transfer

Anunt modificare taxa transfer

Pentru a descuraja fenomenul de transfer de la Universitatea din Oradea la alte Universitati, in baza propunerii din partea Rectorului universitatii prin adresa nr. 12032/16.09.2013, va rugam sa aprobati propunerea de majorare a taxei de transfer, existente in prezent, de la 500 lei la ,,nivelul taxei anuare de gcolarizare,’, exceptie pentru cazurile speciale aprobate de Consiliile Facultatilor si Consiliul de Administratie.

Anexa 6 a Hotararii de Senat nr 33/28.09.2013