Anunt subventie cazare 2013-2014

Anunt subventie cazare 2013-2014

În conformitate cu OUG. nr. 73/2004, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri IF, pe locuri finanţate de la bugetul statului, care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare.

Pot beneficia de subvenţie studenţii:

  • care nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de învăţământ superior la care studiază;
  • provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie;
  • au vârsta de până la 29 de ani;
  • optează pentru subvenţie şi nu au primit (sau nu au solicitat) un loc de cazare în căminele studenţeşti.

Conţinutul dosarului:

  • copie C.I sau B.I – din care să rezulte că au domiciliul în afara loc.Oradea;
  • adeverinţă de la facultate din care să reiasă că este student la IF pe loc bugetat;
  • adeverinţă de venit propriu;
  • adeverinţă de venit a părinţilor sau susţinătorilor legali;
  • copie după contractul de închiriere, vizat de Finanţele Publice Oradea.

Prezentarea de către student a unor declaraţii de venit false, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Dosarul se depune la secretariatul Prorectorului responsabil cu managementul serviciilor studenţeşti şi sociale (Rectorat, etajul III, camera 305) până la data de 04.11.2013.