Anunț referitor la procedura privind procesare si furnizarea răspunsurilor la cererile depuse

Anunț referitor la procedura privind procesare si furnizarea răspunsurilor la cererile depuse

Termenele pentru răspunsurile la solicitările studenţilor şi/sau eliberarea adeverinţelor sunt în conformitate cu cele hotărâte în cadrul Universităţii din Oradea.

În acest sens vă rugăm consultaţi „Procedura privind procesarea şi furnizarea răspunsurilor la cererile beneficiarilor serviciilor educaţionale” la adresa http://arhiva-info.uoradea.ro/article/479.htm.

Studenţii vor depune şi vor ridica cereri/adeverinţe sau alte documente solicitate, la/de la BIROU COMUNICARE, sala F004.