Comunicat de presă - Publicarea Ghidului de practică al studentului PRACTeam, ediţia 2013

Comunicat de presă – Publicarea Ghidului de practică al studentului PRACTeam, ediţia 2013

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional, în parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului „Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri” (acronim PRACTeam), proiect cofinanţat din Fondul Social European – „Investeşte în oameni!”, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Publicarea Ghidului de practică al studentului PRACTeam, ediţia 2013

 practeam

Ȋn această lună, reunind contribuţiile coordonatorilor de practică din cele trei universităţi partenere, sub coordonarea echipei de la nivel inter-regional, va avea loc publicarea seriei de volume: Ghidul de practică al studentului PRACTeameditia 2013, coordonatori: Prof. univ. dr. Anca Dodescu, Prof. univ. dr. Elena Botezat, Prof. univ. dr. Alina Bădulescu, Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohuț, astfel:

  • Ghidul de practică al studentului PRACTeam – licenţă (3 volume), editia 2013, Volumul I – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, coordonator volum: conf. univ. dr. Olimpia Ban; Volumul II – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, cordonator volum: prof. univ. dr. Marilen Pirtea; Volumul III – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, cordonator volum: prof. univ. dr. Elena Hlaciuc;
  • Ghidul de practică al studentului PRACTeam – master (3 volume), editia 2013, Volumul I – Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, coordonator volum: conf. univ. dr. Olimpia Ban; Volumul II – Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, coordonator volum:
    prof. univ. dr. Marilen Pirtea; Volumul III – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, coordonator volum: prof. univ. dr. Elena Hlaciuc.

Având ca element inovativ – particulariazarea activităţii de practică pentru fiecare domeniu de studiu, specializare şi post de practică oferit de organizaţiile gazdă partenere studenţilor sau masteranzii economişti în anul universitar 2012-2013, Ghidul de practică al studentului PRACTeam va fi distribuit gratuit fiecărui student sau masterand PRACTeam, în funcţie de ciclul de învăţâmânt şi facultatea în care studiază, pentru familiarizarea cu cerinţele postului de practică şi maximizarea beneficiilor stagiului de practică pentru toate părţile implicate: studenţi sau masteranzi, organizaţii gazdă şi facultăţi coordonatoare.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro