Comunicat de presă - Evaluarea dosarelor în vederea selectării a studenţilor economişti şi a tutorilor pentru realizarea stagiilor de practică şi internship în anul 2013

Comunicat de presă – Evaluarea dosarelor în vederea selectării a studenţilor economişti şi a tutorilor pentru realizarea stagiilor de practică şi internship în anul 2013

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea în calitate de coordonator inter-regional,înparteneriat cu: Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, în cadrul proiectului Practica studenţilor economişti. Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri“, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”; Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totală a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 – 30.09.2013, Manager de proiect  – Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunţă:

Evaluarea dosarelor în vederea selectării a studenţilor economişti şi a tutorilor
pentru realizarea stagiilor de practică şi internship în anul 2013 

practeam

Ȋn luna ianuarie 2013, la Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea de Vest din Timişoara – Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor şi Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, are loc procesul de evaluare a dosarelor depuse în vederea selectării grupurilor ţintă ale proiectului PRACTeam pentru anul 2013.

Echipele teritoriale din cele trei universităţi partenere evaluează dosarele depuse în luna decembrie 2012, de către studenţii economişti care doresc realizarea stagiului de practică într-un mediu organizat, precum şi dosarele depuse de către angajaţii din întreprinderi/organizaţii partenere care doresc să devină tutori de practică. Astfel, în această perioadă se vor selecta un număr total de 810 studenţi economişti (câte 270 studenţi la nivelul fiecărui partener) şi 162 tutori de practică (câte 54 tutori la nivelul fiecărui partener).

Studenţii selectaţi în grupurile ţintă ale proiectului vor beneficia de: subvenţii şi premii;pregătire practică specializată pe domeniul de studiu în organizaţii gazdă cu care facultatea a încheiat acorduri de parteneriat;desfăşurarea activităţii de practică sub îndrumarea permanentă a unui tutore specializat din cadrul organizaţiei gazdă;ghid de practică şi materiale suport pentru desfăşurarea stagiilor de practică gratuite;servicii specializate şi personalizate de orientare şi consiliere în carieră, testare aptitudinală pentru orientare în carieră;interacţiunea on-line şi on-time: studenţi, facultate, firme, prin dispeceratul de practică – PRACTeam Center.

Tutorii de practică selectaţi în cadrul proiectului PRACTeam vor beneficia de: subvenţii; un curs gratuit de instruire în vederea formării abilităţilor de tutore pentru stagiile de pregătire practică ale studenţilor, coordonat cu experţi în domeniu; un manual al tutorelui de practică;  participarea la Workshop-ul PRACTeam – schimb de experienţă şi bune practici între tutorii din diferite organizaţii gazdă a stagiilor de practică şi studenţii economişti; participarea la Gala PRACTeam pentru premierea studenţilor cu cele mai bune rezultate în stagiile de pregătire practică şi a celor mai bune idei de îmbunătăţire a activităţii organizaţiilor gazdă de practică; oportunitatea de a coordona, pregăti şi evalua studenţii economişti în activitatea practică; consolidarea relaţiei cu mediul universitar – prin Acordul de parteneriat PRACTeam.

Rezultatele procesului de selecţie se vor afişa pe site proiect www.practeam.ro şi la dispeceratele de practică  PRACTeam Center:

  • Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice  –  sala F006;
  • Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor – sala D05;
  • Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică  – sala H001.

Pentru informaţii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro