Criterii suplimentare de acordare a reducerilor la abonamentele OTL

Criterii suplimentare de acordare a reducerilor la abonamentele OTL

Criterii suplimentare

de acordare a reducerilor la abonamentele OTL pentru studenţii din Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, cursuri de zi/IF (studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat):

  1. Studenţii care au media pe semestrul precedent depunerii cererii pentru reducere, peste 8,00;
  2. Studenţii consideraţi cazuri sociale, care vor ataşa la cerere acte doveditoare (aceleaşi ca şi pentru bursa socială);
  3. Studenţi cu handicap sau cazuri medicale grave, dovedite prin certificate medicale ataşate la cerere.

Criteriile de mai sus vin în completarea criteriilor prevăzute de reglementările în vigoare la nivelul Universităţii din Oradea.

Prezentul document fost aprobat de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.10.2012.

Pentru conformitate, semnează:

DECAN,

Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU

                                                                                                      Secretar Şef,

                                                                                               Ec. Daniela REMEŞ