Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor - licenta si disertatie

Lista temelor propuse pentru examenele de finalizare a studiilor – licenta si disertatie

Anunţ privind alegera temei pentru lucrarea de diplomă si disertaţie

An universitar 2012-2013

Temele propuse pentru lucrările de licenţă şi disertaţie pentru studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, in anul universitar 2012 – 2013, au fost aprobate la nivelul Departamentelor Facultăţii, precum si in Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Economice din data de 26.09.2012.

Comunicarea temelor de lucrări de licenţă şi disertaţie către studenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice, se va face prin postarea lor pe site-ul Facultăţii de Ştiinţe Economice – http://steconomice.uoradea.ro/

Studentii au obligaţia de a opta pentru tema lucrării de licenţă/disertaţie până cel târziu la data de 15.11.2012. În acest sens, studenții completează Cererea de înscriere la lucrarea de licență/disertație (Anexa 1), vizată de Coordonatorul ştiinţific al lucrării de licenţă/disertaţie și aprobată de Decan; cererea va fi completata în 3 exemplare care vor fi avizate în original de către Coordonatorul ştiinţific lucrării de licenţă/disertaţie (din care, două exemplare rămân la cadrul didactic Coordonator, 1 exemplar vizat de Coordonator rămâne la student/masterand).

Studenţii/masteranzii au obligatia de a contacta Coordonatorul lucrării de licenţă/disertaţie in cadrul Programului săptămânal de consultaţii al acestuia (document afisat la avizierul fiecarui departament), in perioada 4.11.2012-15.11.2012.

Teme propuse pentru Examenul de finalizarea a studiilor universitare de licență

Departamentul de Afaceri internaționale

Departamentul de Economie

Departamentul de Finanțe – Contabilitate

Departamentul de Management – Marketing

 

Teme propuse pentru Examenul de finalizarea a studiilor universitare de masterat

Departamentul de Afaceri internaționale

Departamentul de Economie

Departamentul de Finanțe – Contabilitate

Departamentul de Management – Marketing