CECCAR Bihor:  obţinerii calităţii de expert contabil

CECCAR Bihor: obţinerii calităţii de expert contabil

Etapele obţinerii calităţii de expert contabil:

1. Examenul de admitere la stagiu

2. Stagiul – cu o durată de 3 ani

3. Examenul de aptitudini

Examenul de admitere la stagiu se organizează, în anul 2012, în zilele de 30 septembrie şi 7 octombrie.

In data de 30 septembrie 2012:

Categoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept

In data de 7 octombrie 2012:

Categoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile

Dosarele de înscriere la examen se preiau pe toată durata anului 2012, dar nu mai târziu de data de 03.09.2012

Inscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:

  • adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină (medic psihiatru sau neurolog);
  • curriculum vitae – formular tip;
  • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (diplomă licenţă legalizată sau adeverinţă licenţă legalizată);
  • certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
  • 3 fotografii tip buletin;
  • copie act identitate BI/CI*;
  • copie chitanţă / OP – taxă de înscriere: 175 EURO, în lei la cursul B.N.R.;
  • dosar cu şină (actele trebuie prezentate în ordinea menţionată, în dosar cu şină);
  • * In cazul în care numele de pe diploma de studii diferă de numele din BI/CI şi numele anterior nu apare nici la “Alte nume” în cazier, se solicită copie certificat de căsătorie sau sentinţă de divorţ – după caz.

Pentru a vă sprijini în pregătirea examenului de admitere, filiala Bihor organizează, cursuri de pregătire la toate disciplinele de examen. Persoanele interesate se pot adresa pentru depunerea cererii de înscriere la cursuri, sau pentru alte informaţii, la nr. de telefon 0259/437929, prin e-mail: ceccarbihor@ceccarbihor.ro, fax: 0259/419741, sau direct la sediul filialei din Oradea, P-ţa Indepedenţei, nr. 29, bl. A9, et. 1,jud. Bihor.