Invitatie lansare proiect „Programul de cercetare transfrontalieră –   The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for  a healthy regional economy”

Invitatie lansare proiect „Programul de cercetare transfrontalieră – The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for a healthy regional economy”

Echipa de implementare a proiectului Programul de cercetare transfrontalieră –   The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for a healthy regional economy” are deosebita plăcere de a vă invita la Conferinţa de deschidere a proiectului sus menţionat. 

Proiectul Programul de cercetare transfrontalieră – The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for a healthy regional economy”  este finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013, de către Fondul European de Dezvoltare regională (FEDR), completat de cofinanţarea naţională a celor două state membre, România şi Ungaria. Coordonatorul proiectului este Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, iar partenerii sunt Universitatea Creştină Partium şi Camera de Comerţ din Debrecen. Perioada de derulare a proiectului este 01.03.2012-28.02.2013 iar valoarea totală a proiectului este 44.405 Euro.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea cooperării în domeniul cercetării-dezvoltării în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar, între Universitatea din Oradea, Universitatea Creştină Partium şi Camera de Comerţ din Debrecen.

Scopul proiectului  vizează studierea fenomenului de contagiune financiară care apare în cadrul societăţilor, sub diferite forme: lipsa de lichiditate, creşterea datoriilor, creşterea datoriilor la furnizori, expunerile la risc. Cultura alarmantă a contagiunii financiare într-o întreprindere este foarte importantă, pentru  a  se evita turbulenţele care pot să apară în piaţa bunurilor şi serviciilor.

În acest context, proiectul îşi propune într-o primă etapă, să stabilească conceptul ştiinţific de contagiune financiare, rutele sale de transmitere, măsurarea indicatorilor şi evaluarea impactului asupra întreprinderilor.

Al doilea pas este de îmbunătăţire a competenţelor cercetătorilor din cadrul proiectului şi creşterea vizibilităţii cercetătorilor în euro-regiune, prin participarea la cursurile specializate oferite, schimbul de experienţă şi participarea la conferinţe internaţionale.

Ultimul pas este punerea în aplicare a rezultatelor cercetării aplicate la nivelul mediului de afaceri.

La conferinţa de deschidere vor participa reprezentanţi din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea (lider de proiect), a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Creştine Partium (partener proiect), a Camerei de Comerţ din Debrecen (partener proiect) şi din partea mediului de afaceri.

Cu acest prilej va avea loc prezentarea proiectului şi vor fi susţinute prelegerile specialiştilor de la Universitatea din Oradea, Universitatea Creştină Partium şi Camera de Comerţ din Debrecen.

Conferinţa de deschidere va avea loc la Oradea, în 24 iulie 2012, ora 14.00 (ora locală), în amfiteatrul F208 al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea (str. Universităţii nr.1)

Informaţii suplimentare: conf univ. dr. Daniela Zăpodeanu, manager de proiect, contact danizapodeanu@yahoo.com

 

 Programul de cercetare transfrontalieră – The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for a healthy regional economy”                                                         

Contract: HURO/1001/320/2.2.3

Conferinţa de deschidere – 24 iulie 2012

PROGRAM 

14.45 – Înregistrarea participanţilor la conferinţă

15.00 – Deschiderea oficială a conferinţei

  • Conf. univ. dr. Adriana Giurgiu – decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea
  • Conf. univ.dr. Daniela Zăpodeanu – prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea
  •  Conf. univ. dr. Emil Chirilă – director de departament Finanţe-Contabilitate din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

 15.30 – Prezentarea proiectului  The research of the financial contagion phenomenon, in term of risk and stochasticity for a healthy regional economy”                                                         

  • Conf.univ.dr. Daniela Zăpodeanu – manager de proiect, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
  • Lector univ.dr. Pajzos Csaba- decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Creştine Partium

16.00 –  Discuţii