Invitație lansare proiect Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale

Invitație lansare proiect Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale

Echipa de implementare a proiectului Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale”– HURO LEDIRE 1001/293/2.2.3 are deosebita plăcere de a vă invita la Conferinţa de deschidere a proiectului sus menţionat. 

Proiectul Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale este finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria 2007-2013, de către Fondul European de Dezvoltare regională (FEDR), completat de cofinanţarea naţională a celor două state membre, România şi Ungaria. Coordonatorul proiectului este Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea, iar partenerii sunt Universitatea Creştină Partium şi Camera de Comerţ din Debrecen. Perioada de derulare a proiectului este 01.03.2012-28.02.2013 iar valoarea totală a proiectului este 45.300 Euro.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea cooperării în domeniul cercetării-dezvoltării în Euroregiunea Bihor – Hajdu Bihar, între Universitatea din Oradea, Universitatea Creştină Partium şi Camera de Comerţ din Debrecen. Proiectul vizează şi atingerea a trei obiective specifice: Formarea cercetătorilor prin organizarea de cursuri privind utilizarea proceselor de distribuţie Levy pentru modelarea indicatorilor de dezvoltare economică; Crearea indicatorilor economici şi financiari folosind procesele Levy; Testarea rezultatelor cercetării pe companiile selectate, prin studierea fezabilităţii şi managementului riscului în companiile respective.

La conferinţa de deschidere vor participa reprezentanţi din partea Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea (lider de proiect), a Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Creştine Partium (partener proiect), a Camerei de Comerţ din Debrecen (partener proiect) şi din partea mediului de afaceri.

Cu acest prilej va avea loc prezentarea proiectului şi vor fi susţinute prelegerile specialiştilor de la Universitatea din Oradea, Universitatea Creştină Partium şi Camera de Comerţ din Debrecen.

Conferinţa de deschidere va avea loc la Oradea, în 24 iulie 2012, ora 13.00 (ora locală), în amfiteatrul F208 al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea (str. Universităţii nr.1)

Informaţii suplimentare: lector univ.dr. Diana Sabău-Popa, manager de proiect, contact dianasabaupopa@yahoo.ro

 

Utilizarea distribuţiilor Levy în modelarea indicatorilor economici şi financiari ai companiilor, cu impact asupra dezvoltării regionale

 HURO LEDIRE 1001/293/2.2.3

Conferinţa de deschidere – 24 iulie 2012

 PROGRAM

 

13.00 – Înregistrarea participanţilor la conferinţă

13.30 – Deschiderea oficială a conferinţei

  • Conf.univ.dr. Adriana Giurgiu – decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea
  • Conf. univ.dr. Daniela Zăpodeanu – prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Oradea
  • Conf. univ. dr. Emil Chirilă – director de departament Finanţe-Contabilitate din cadrul  Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea din Oradea

13.40 – Prezentarea proiectului  Levy distributions for the study of predictability indicators, with impact on regional development

  • Lector univ.dr. Diana Sabău-Popa – manager de proiect, Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
  • Lector univ.dr. Pajzos Csaba- decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul  Universităţii Creştine Partium

14.30 –  Discuţii