Regulament privind recunoașterea perioadelor de studiu și/sau plasament efectuate de către studenți în cadrul programului ERASMUS

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studiu și/sau plasament efectuate de către studenți în cadrul programului ERASMUS

Regulament privind recunoașterea perioadelor de studiu și/sau plasament efectuate de către studenți în cadrul programului ERASMUS aprobat prin Hotararea Senatului UP nr. 12 din 9 iulie 2012