Colocviu Practica anul al II-lea - studii universitare de licență

Colocviu Practica anul al II-lea – studii universitare de licență

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE  A

EVALUĂRII COLOCVIULUI DE PRACTICĂ

 LICENȚĂ (AN UNIV. 2011/2012)

Denumire program de studii Coordonatori de practică Data, ora și sala de desfășurare a evaluării finale
Economia comerțului, turismului și serviciilor conf.univ.dr. Adrian Florea,
conf.univ.dr. Ioana Meșter
20.07.2012,
ora 17.00, sala F006
Contabilitate și informatică de gestiune conf.univ.dr. Dorina Popa,
conf.univ.dr. Victoria Bogdan
20.07.2012,
ora 14.00, sala F002
Afaceri Internaționale conf.univ.dr. Liana Meșter,
conf.univ.dr. Nicoleta Bugnar
20.07.2012,
ora 14.00, sala E119
Finanțe Bănci prof.univ.dr. Ioan Gheorghe Țară,
conf.univ.dr. Daniela Zăpodeanu
20.07.2012,
ora 12.00, sala F205
Management conf.univ.dr. Mirela Bucurean,
lect.univ.dr. Alexandru Constăngioară
20.07.2012,
ora 14.00, sala E118
Marketing conf.univ.dr. Naiana Țarcă,
lect.univ.dr. Dinu Sasu
20.07.2012,
ora 10.00, sala F204