Structura anului universitar 2012-2013

Structura anului universitar 2012-2013

Structura anului universitar 2012-2013 a fost aprobată prin Hotărârea Senatului Universității din Oradea nr. 10 din data de 18.06.2012 (a se vedea Anexa 15 la HS nr. 10 din 18 iunie 2012, disponibilă la pagina http://info.uoradea.ro/topic/826.html)  click aici pentru detalii