Calendarul activităţilor didactice pentru data de 05 mai 2012

Calendarul activităţilor didactice pentru data de 05 mai 2012

Activităţile didactice din 30 aprilie 2012 se vor recupera in data de 05 mai 2012 (conform HOTARARII Guvernului Romaniei, publicata in MO 272/24.04.2012, ziua de 30.04.2012 se stabileste ca zi libera, urmand a fi recuperata in ziua de 05.05.2012) cu următoarele modificări:

Licenţă – ZI

1. Toate orele de la Licenta ZI din data de 30.04.2012 se recupereaza conform orarului in data de 05.05.2012 cu urmatoarea modificare:

  • Managementul calităţii, 2 ore seminar, Remus Roşca, MK III, gr. 1 – orele 14-16 se mutain E308.

2. Ca urmare a ocuparii salii F204 in data de 05.05.2012 cu ore de Master se opereaza urmatoarele modificari la ZI, ore din data de 30.04.2012 cu recuperare in 05.05.2012:

  • Simulări şi proiecte de management, 2 ore laborator, Horia Demian, MN III, gr. 2 se muta din 05.05.2012 in 03.05.2012 de la ora 08:00 – 10:00 in F204
  • Simulări şi proiecte de management, 2 ore laborator, Horia Demian, MN III, gr. 1 se muta din 05.05.2012 in 03.05.2012 de la 10:00 – 12:00 in E118

Licenţă – ID

1. Toate orele de la ID din data 05.05.2012 se reprogrameaza in data de 13.05.2012, conform orarului din 05.05.2012.

2. Referitor la orele de la ID programate deja in orar in data de 13.05.2012 se efectuează următoarele modificari doar de sală:

  • Limba străină IV – Limba engleză, 2 ore AT, Pop Mirabela, MN II ID, FB II ID, ECTS II ID se muta in E309.
  • Tranzacţii internaţionale, 4 ore AT, Dodescu D.B. Anca, MK II ID, MN II ID,ECTS II ID se muta in F003.
  • Gestiunea financiară a întreprinderii, 4 ore AT, Droj Laurenţiu, FB II ID, CIG II ID se muta in F205

Master

1. Toate orele de la Master din data de 30.04.2012 se recupereaza conform orarului in data de 05.05.2012

2. Referitor la orele de la Master programate deja in orar in data de 05.05.2012 se efectuează următoarele modificari doar de sală:

  • Proiecte cu finantare internationala, 4 + 4 ore seminar, Vasile Valentina, II REE/II AAII-I.M.M. se muta in F005.
  • Preturi si structuri concurentiale in turism, 6 ore curs, Fruja Ioan, I EAATIO; Proiecte, 4 ore curs, Fruja Ioan, II EAATIO; – se muta in Aula Magna.
  • Managementul serviciilor, 4 ore curs + 4 ore seminar, Filip Petru, II MO se muta in F204.