Modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii

Modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 2352 din 06 aprilie 2012 a O.M.E.C.T.S. nr. 3579/2012 privind modificarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii .şi a anexelor la actele de studii emise de instituţiile de învăţământ superior din România aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5436/2011 vă aducem la cunoştinţă următoarele: