Selecţie pentru studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe durata vacantei de vara in Germania

Selecţie pentru studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe durata vacantei de vara in Germania

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a prelungit perioada de desfăşurare a selecţiei pentru studenţii şi masteranzii care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei, pe perioada vacanţei de vară. Angajatorii străini oferă 110 de locuri de muncă, în domeniile: servicii, hotel- gastronomie, curăţenie clădiri, agricultură.

Obţinerea unui loc de muncă se realizează prin participarea la selecţia organizată de ANOFM BUCUREŞTI în colaborare cu AMOFM BUCUREŞTI pana la data de 27.01.2012 existând posibilitatea prelungirii acestei date.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • vârsta cuprinsă intre 18-35 ani;
 • să aibă statut de student (sunt înscrişi la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii, la curs de zi, colegiu tehnic, colegiu)
 • au cunoştinţe bune şi foarte bune de limbă germană (studiu cel puţin 3 ani).
 • să poată şi să dorească să lucreze în Germania minim 2 luni
 • să nu delimiteze pentru locul de muncă, o anumită localitate sau regiune

Documentele necesare sunt următoarele:

 • copie buletin sau carte de identitate (cu o valabilitate de min. 6 luni);
 • opţional, copie paşaport (cu o valabilitate de min 6 luni);
 • adeverinţă de student, în care să se specifice anul de studii şi ce tip de cursuri urmează
 • dovada acreditării facultăţii în situaţia în unei universităţi particulare;
 • copie de pe foaie matricolă;
 • recomandare de la unul din profesorii de cursuri;
 • 3 poze tip paşaport.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul AJOFM Bihor,str. Transilvaniei, nr.2.

Persoana de contact BURDEAN SIMONA sau la tel nr.0259433346